THIỀN SƯ NHẤT HẠNH GỬI THƯ CHO TĂNG SINH BÁT NHÃ

@ 3 January 2010 06:40 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}Paris - Thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa gửi tâm thư cho các môn sinh vừa{nl}phải rời khỏi nơi tạm trú, nói về đối kháng bất bạo động. Trong bức thư{nl}tựa đề Hạt giống Bồ Ðề bất diệt, vị thiền sư từng hợp tác với nhà cầm{nl}quyền Cộng sản Việt Nam trước đây, nay lên tiếng ca ngợi cách thức hành{nl}xử từ hòa bất bạo động của các tăng ni theo pháp môn Làng Mai. Gần 200{nl}tăng ni đã rút hết khỏi chùa Phước Huệ là nơi họ tá túc sau khi bị buộc{nl}phải rời Tu viện Bát Nhã hồi cuối tháng 9. Thiền sư Nhất Hạnh cho rằng{nl}ông rất hài lòng với cách thức hành xử của những tăng ni này, từ Bát{nl}Nhã tới Phước Huệ, và nói mọi nguời dù có quyền sống và tu tập bất cứ ở{nl}nơi nào trên quê hương mình, nhưng không biết vì sao chúng ta lại không{nl}được hưởng cái quyền ấy khi mà chúng ta không vi phạm bất cứ một pháp{nl}luật nào. Ðó là việc, mà theo ông là bọn côn đồ được thuê mướn và những{nl}nhà chức trách thuê mướn họ đã làm việc chung với nhau nhằm đẩy bật các{nl}môn sinh ra khỏi Tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ. Ông nói không thể{nl}tưởng tượng được một chính quyền lại có thể sử dụng những cách hành xử{nl}bá đạo như vậy, Tại sao mà đạo đức cách mạng lại bị phá sản tới mức tồi{nl}tệ đến thế.
 
Tuy nhiên, người sáng lập ra môn{nl}phái Làng Mai nói rằng các tăng ni của ông không đơn độc. Ông nhắc lại{nl}việc đại diện của họ đang theo đuổi lời thỉnh cầu chính phủ Pháp cho họ{nl}sang tạm thời nương náu tại Pháp, và nhận định dư luận trong nước và{nl}trên thế giới, trong giới Phật tử cũng như trong giới không Phật tử,{nl}đang yểm trợ cho họ một cách rõ rệt. Thiền sư Nhất Hạnh cũng chỉ trích{nl}việc hạn chế tự do tôn giáo ở trong nước, và lần này thì chính thức{nl}tuyên bố Việt Nam chưa thực sự có tự do tôn giáo, và nhà nước đang quản{nl}lý chặt chẽ guồng máy giáo hội, và giáo hội bất lực không che chở được{nl}ngay chính con em của mình. Tưởng cũng nhắc lại là trước đây Thiền sư{nl}Nhất Hạnh đã về Việt Nam hợp tác với nhà nước Cộng sản, đi từ Bắc tới{nl}Nam và ca tụng chế độ Hà Nội hết lời.(SBTN)
{nl}{nl}