PHÁT HIỆN LOÀI CHIM CHÍCH MỚI Ở VÙNG NÚI VIỆT LÀO

@ 6 January 2010 11:31 PM
{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}Saigon - Một loài chim chích mới đã được phát hiện và ghi nhận tại vùng{nl}núi đá vôi của Việt Nam và Lào. Ðây là thành quả nghiên cứu của các{nl}chuyên gia ở tổ chức BirdLife quốc tế, Viện Sinh Thái học và Tài nguyên{nl}Sinh vật, Ðại học Nông Nghiệp Thuỵ Ðiển, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thuỵ{nl}Ðiển và Tổ chức Bảo tồn Ðộng vật Hoang dã. Chim chích núi đá vôi tên{nl}khoa học là Phylloscopus calciatilis, mới phát hiện vùng núi đá vôi{nl}Việt Nam và Lào, loại này khá giống với loài Chích ngực vàng{nl}Phylloscopus ricketti nhưng về hình thái thì nhỏ hơn, cánh tròn hơn.{nl}Tiếng hót và tiếng gọi của loài này đã được phân tích. Dựa trên kết quả{nl}phân tích nhiễm sắc thể và DNA, loài chim chích mới này có quan hệ rất{nl}gần gũi với loài Phylloscopus ricketti và loài Chích đít vàng{nl}Phylloscopus cantator.
 
Ðây là kết quả hợp tác{nl}của rất nhiều các tổ chức nghiên cứu và cá nhân nhưng ông Jonathan{nl}Eames, trưởng đại diện tổ chức Birdlife quốc tế tại Ðông Dương cho biết{nl}đây là một khám phá cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong việc thu thập,{nl}phân tích các tài liệu, nghiên cứu và tổng hợp để chứng minh rằng đây{nl}là một loài chim hoàn toàn mới cho khoa học. Ban đầu loài chim này được{nl}xác định như là loài chim Chích ngực vàng, nhưng người ta lại tìm thấy{nl}loài này khoảng 1000 cây số phía nam của khu vực sinh sản quen thuộc{nl}của chúng ở Trung Cộng. Sau đó, các nhà khoa học nhận thấy rằng tiếng{nl}hót của chúng cũng khác so với tiếng hót của loài Chích ngực vàng.{nl}Chính những chuyên gia của tổ chức BirdLife và Viện Sinh thái và tài{nl}nguyên sinh vật đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục rằng loài chim{nl}này định cư và sinh sản ở vùng núi đá vôi miền trung Việt Nam. Bản mô{nl}tả chính thức về loài mới này đã được đăng tải trên số phát hành mới{nl}nhất của tờ Ibis, tạp chí khoa học về các loài chim của Hội Nghiên Cứu{nl}Chim Anh Quốc.
 
Tuy nhiên, mới chỉ gần đây thì{nl}người ta mới quan tâm tới sự đa dạng của các loài chim ở khu vực này.{nl}Ðã từng có bốn loài chim được tìm thấy ở khu vực núi đá vôi này. Một{nl}trong số đó là loài Khướu mun Stachyris herberti đã được các chuyên gia{nl}của tổ chức Birdlife phát hiện lại vào năm 1994 sau hơn 64 năm mất{nl}tích. Loài Khướu mun cũng được tìm thấy ở đúng khu vực mà loài Chích{nl}núi Ðá Vôi vừa được phát hiện. Ðây là một vùng rừng núi đá vôi rộng{nl}lớn, nay thuộc Vườn Quốc Gia Hin Namno ở Lào và Phong Nha Kẻ Bàng ở{nl}Việt Nam. Mặc dù loài chim này hiện tại không bị đe dọa nhưng tổ chức{nl}BirdLife sẽ đánh giá tình trạng bảo tồn loài của chúng, từ đó thêm dữ{nl}liệu cho Sách Ðỏ của IUCN về loài này. BirdLife là cơ quan chịu trách{nl}nhiệm về các loài chim trong Sách Ðỏ thế giới. Tổ chức này đã phát hiện{nl}và mô tả 4 loài chim mới cho khoa học ở Việt Nam. Bên cạnh đó, họ đã mô{nl}tả thêm tổng cộng 13 loài phụ chim mới cho khoa học ở Campuchia và Việt{nl}Nam.(SBTN)
{nl}{nl}