Hình giáo dân bị công an đánh đập ở Ðồng Chiêm

@ 7 January 2010 12:07 AM
{nl}Công an đánh đập những giáo dân van xin họ đừng phá thánh giá.
Rồi giật lấy những người bị thương gãy tay gãy chân khỏi tay những người nâng đỡ họ lôi đi để phi tang.
Từ sáng sớm đến chiều tối tất cả các nạn nhân đều không được ăn uống thuốc men gì cả.

Ðến chiều tối các nạn nhân được vất lại và giáo xứ thuê xe đưa họ đi bệnh viện như những gì bạn thấy dưới đây:

(xem thêm hình ở Web Site Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam)