Các Giám Mục Giáo Tỉnh Hà Nội gửi Thư Hiệp Thông về vụ việc Giáo Xứ Ðồng Chiêm

@ 9 January 2010 12:20 AM
{nl} HÀ NỘI - Hôm nay, 08/01/2010, các Giám mục thuộc Giáo tỉnh Hà Nội đã về Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội họp mặt Tất Niên để tổng kết năm 2009 và định hướng cho công tác mục vụ của Giáo tỉnh trong năm 2010. Trong dịp này, các Ngài đã gửi tới Ðức Tổng Giám Mục Giuse, Bề Trên Tổng Giáo Phận Hà Nội, những tâm tình hiệp thông sâu sắc để bày tỏ tình liên đới của 10 Giáo phận trong Giáo Tỉnh về vụ việc mới diễn ra tại giáo xứ Ðồng Chiêm.
source: Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
(http://tgphanoi.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1438)

source: Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
(http://hdgmvietnam.org/News.aspx?Type=8&Act=Detail&ID=1289&CateID=63)

source: Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn
(http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20100108/3649)