Bí Thư chi bộ đảng CSVN viết kiểm điểm trước Giáo dân Ðồng Chiêm

@ 9 January 2010 12:47 AM
{nl} Nhà cầm quyền Hà Nội có chối bỏ rằng việc này là do địa phương, và không có chuyện tấn công, đánh đập giáo dân...

Nhưng chính Bí thư chi bộ xóm Ðồng Chiêm đã viết tường trình và cho biết... lệnh từ cấp trên, địa phương không chịu trách nhiệm... Bí thư này cũng xác nhận công an cộng sản có đánh dân bị thương nằm bệnh viện...