THỨ BA 19 THÁNG 1 SẼ BIỂU TÌNH TRƯỚC TÒA ÐẠI SỨ VIỆT NAM Ở ANH

@ 9 January 2010 01:08 AM
Tin{nl}Luân Ðôn - Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ đang chuẩn bị một cuộc biểu tình{nl}trước cửa Tòa Ðại Sứ Việt Nam tại London ngày 19 tháng 1 để ủng hộ tinh{nl}thần đấu tranh của các nhà Dân Chủ Việt Nam, cùng với việc kêu gọi trả{nl}tự do lập tức cho những tù nhân chính trị ở trong nước, nhất là người{nl}thanh niên trẻ trong tổ chức này là anh Nguyễn Tiến Trung. Theo một bản{nl}tin do nhóm này gởi ra cho biết sau gần sáu tháng giam giữ, Viện Kiểm{nl}Sát Nhân Dân Tối Cao của Cộng sản Việt Nam đã quyết định truy tố Lê{nl}Công Ðịnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung từ tội{nl}danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 thành tội hoạt động nhằm{nl}lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ Luật Hình sự, với hình phạt{nl}cao nhất từ chung thân đến tử hình.
 
Phiên tòa{nl}sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 1 năm 2010 tại Saigon. Ðể ủng hộ{nl}tinh thần đấu tranh của các nhà Dân Chủ Việt Nam cùng với việc kêu gọi{nl}trả tự do lập tức cho những tù nhân chính trị ở trong nước, cơ sở Tập{nl}Hợp Thanh Niên Dân Chủ tại Anh Quốc sẽ tổ chức biểu tình phản đối trước{nl}Tòa Ðại Sứ Cộng sản Việt Nam ở London Anh Quốc vào ngày 19 tháng 1 năm{nl}2010. Những tổ chức trẻ khác ở khắp nơi cũng đang vận động những chương{nl}trình đấu tranh tương tự để phản đối chế độ bạo quyền Cộng sản Việt Nam{nl}và đòi trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho những người{nl}này.(SBTN)
{nl}{nl}