Máu Hồng Ân

@ 11 January 2010 05:28 AM
VietCatholic News {nl}
{nl}
{nl}
{nl}
{nl}
Ðường Núi Sọ, đường đời nhân thế
Lúa Ðồng Chiêm mục nát để vương mầm
Ðá Núi Chẻ, chẻ thành máng tình thâm
Nối Thập Giá với lòng người Tín Hữu.

Thánh Giá xưa máu thành mỹ tửu
Máu Hồng Ân nên linh dượt từ Trời
Nuôi tôi trung bằng Mình Máu Ngôi Lời
Nụ yêu thươngnở ngàn hoa bất tử.

Ðỉnh Núi Thờ gặp tay quân dữ
Máu oan khiên nung nấu chí kiên cường
Một sớm mùa xuân còn lạnh hơi sương
Máu tín hữu tô xanh cành thiên tuế.

Thăng Long ơi, nói sao cho xuể
Một ngàn năm “đỉnh trí tuệ vô thần”
Nhìn Thánh Giá, biểu tượng của lòng nhân
Như nhìn thấy súng “thần công” thuở trước

Núi Thờ ơi, non ngàn xanh mướt
Bao Anh Hài nằm ngủ dưới mộ sâu
Bỗng giật mình vì giữa lúc đêm thâu
Nghe tiếng nổ chừng long trời lở đất

Tiếng nổ của vô thần duy vật
Bán lương tâm cho vật chất hư vô
Vì Thánh Giá chúng biến thành tội đồ
Của tự do,nhân quyền và công lý.

Dưới Thánh Giá, chúng con hiệp ý
Nguyện Chúa thương cải hóa kẻ vô tâm
Ðể chúng biết chừa bỏ những lỗi lầm
Lấy chân thiện mỹ làm tâm điểm sống.

Chúng con qùy giữa trời gió lộng
Vành khăn tang khép lại những oan khiên
Trời Hà Nội hoa yêu nở khắp miền
Tâm nhân loại khắc sâu tìnhThập Giá.

(Kính tặng Qúy Tín Hữu Ðồng Chiêm Hà Nội,
Tacoma, WA. USA. 09/1/2010)
{nl}
{nl}
{nl} Mynh Hứa{nl}
{nl}{nl}