NGOẠI TRƯỞNG CÁC NƯỚC ASEAN NHÓM HỌP TẠI ÐÀ NẴNG

@ 12 January 2010 07:23 AM
Tin Ðà Nẵng -- Ngoại trưởng các nước ASEAN sẽ nhóm họp tại Ðà Nẵng{nl}trong hai ngày 13 và 14, nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác{nl}nội khối. Ðây cũng là hội nghị quan trọng đầu tiên trong chuỗi hoạt{nl}động dày đặc của năm ASEAN 2010, do Việt Nam làm Chủ tịch. Tại cuộc họp{nl}báo quốc tế công bố Năm Chủ tịch ASEAN 2010 chiều ngày hôm qua tại Hà{nl}Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho hay trong khuôn khổ{nl}hội nghị, sẽ diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN không chính thức và{nl}các sự kiện liên quan như Hội nghị Hội đồng chính trị an ninh, Hội đồng{nl}điều phối ASEAN cùng các cuộc họp của viên chức. Hội nghị sẽ tập trung{nl}kiểm điểm kết quả hợp tác ASEAN thời gian qua, bàn phương hướng thúc{nl}đẩy hợp tác thời gian tới, trong đó có ưu tiên trọng tâm, lộ trình{nl}trong năm 2010 trên các hướng mà ASEAN đang thi hành.
 
Các{nl}Ngoại trưởng sẽ đến Ðà Nẵng dự cuộc họp bằng di chuyển vận tải đường{nl}bộ, bắt đầu từ Thái Lan qua Lào sang cửa khẩu Lao Bảo Quảng Trị, về{nl}Huế, sau đó đến Ðà Nẵng. Ðây là lần đầu tiên ASEAN thực hiện hình thức{nl}này nhằm xúc tiến ý tưởng về kết nối ASEAN cũng như quảng bá tiềm năng,{nl}thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong, trong đó có hành lang kinh tế Ðông{nl}Tây. Trong năm 2010, Việt Nam sẽ chủ tọa tổ chức 2 hội nghị cấp cao, 8{nl}hội nghị của các hội đồng cộng đồng cấp bộ trưởng, nhiều hội nghị cấp{nl}bộ trưởng như bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng kinh tế, cùng các cuộc{nl}họp của viên chức cao cấp trong khuôn khổ ASEAN.(SBTN)
{nl}{nl}