ASEAN THÚC ÐẨY THI HÀNH TUYÊN BỐ ỨNG XỬ BIỂN ÐÔNG

@ 12 January 2010 07:23 AM
Tin Hà Nội - Tại buổi họp báo quốc tế công bố Năm Chủ tịch ASEAN{nl}2010 do Việt Nam đảm nhiệm chiều ngày hôm qua, đại diện nhà cầm quyền{nl}Cộng sản Việt Nam đã trả lời các câu hỏi liên quan một số vấn đề khu{nl}vực trên quan điểm Chủ tịch ASEAN, trong đó có việc giải quyết vấn đề{nl}tranh chấp Biển Ðông. Trưởng ban tổ chức của Việt Nam nói Hà Nội muốn{nl}thúc đẩy nỗ lực nhằm duy trì môi trường và các điều kiện thuận lợi cho{nl}hòa bình, hợp tác ở khu vực, trong đó có Biển Ðông, và hy vọng rằng lợi{nl}ích chung của các nước ở khu vực Ðông Nam Á cũng như Trung Cộng và các{nl}nước liên quan khác là cần có môi trường hòa bình, ổn định để hợp tác{nl}phát triển ở khu vực này. Nói rõ hơn là Việt Nam vẫn không dám đụng tới{nl}quan thày Trung cộng, nhưng đang muốn lôi kéo ASEAN vào cuộc để ngăn{nl}chặn việc Bắc Kinh dành chủ quyền trên những vùng biển đảo ngoài khơi.{nl}Năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã ký kết Tuyên bố DOC.
 
Ðây{nl}là văn kiện quan trọng khẳng định cam kết và quyết tâm của các ước tham{nl}gia là nỗ lực xây dựng lòng tin để hợp tác ở khu vực, khi hứa hẹn sẽ{nl}không làm phức tạp tình hình, cũng như tìm ra những biện pháp hợp tác{nl}chung có thể được giữa hai bên. Hà Nội đang muốn dựa vào văn kiện này{nl}để kêu gọi Bắc Kinh hãy thi hành, cho dù ai cũng biết Trung cộng trong{nl}những ngày qua đã rất coi thường đàn em Cộng sản Việt Nam và đã có{nl}nhiều hành động lấn áp mà Hà Nội đã khiếp nhược không dám hó hé{nl}gì.(SBTN)
{nl}{nl}