THÀNH PHỐ SAIGON SẼ CÓ THÊM 6 QUẬN MỚI, DÂN SỐ 10 TRIỆU

@ 12 January 2010 07:25 AM
Tin{nl}Saigon - Nhà nước Cộng sản Việt Nam vừa cho phổ biến điều chỉnh Quy{nl}hoạch chung xây dựng thành phố Saigon đến năm 2025. Theo quy hoạch này,{nl}bán kính khu vực nội thành của thành phố Saigon là 15 cây số. Vùng phát{nl}triển thành phố sẽ gồm 13 quận nội thành hiện hữu và 6 quận mới, thị{nl}trấn thuộc huyện, các đô thị phát triển. Bản tin ghi rằng khu nội thành{nl}cũ có trung tâm tổng hợp chính nằm trên địa bàn các quận 1 và 3, một{nl}phần quận 4 và Bình Thạnh với chức năng hành chính, văn hóa, lịch sử,{nl}du lịch và dịch vụ đa ngành có quy mô 930 hecta.
 
Dự{nl}báo đến năm 2025, dân số của thành phố Saigon khoảng 10 triệu người,{nl}trong đó dân số các quận nội thành là 7.4 triệu người, với diện tích{nl}đất xây dựng đô thị khoảng 100 ngàn hecta. Tại khu vực gồm 6 quận mới,{nl}Saigon sẽ đầu tư xây dựng các đô thị, trong khu vực này cũng sẽ tiến{nl}hành xây dựng các bãi đậu xe dưới hầm cho nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó{nl}hình thành khu đô thị khoa học công nghệ có diện tích khoảng 800 hecta{nl}tại quận Thủ Ðức và quận 9. Vùng công nghiệp sẽ phát triển ở các quận{nl}mới và ở tại 4 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Bình Chánh.(SBTN){nl}{nl}