Giáo dân hơn Linh mục

@ 12 January 2010 07:28 AM
{nl}
{nl} VietCatholic News

{nl}
{nl}Tin anh J.B. Nguyễn Hữu Vinh bị đánh gãy răng suýt chết không làm tôi{nl}ngạc nhiên. Tuy là người cùng quê Nghệ Tĩnh, nhưng chúng tôi chỉ mới{nl}biết nhau, rồi quen nhau, thân nhau từ các biến cố Toà Khâm Sứ, Thái{nl}Hà. Anh thuộc những cây viết có hạng của các báo điện tử Công Giáo, lại{nl}ký tên đầy đủ, không giấu giếm. Vậy thì chuyện anh bị theo dõi, rình{nl}rập, và nay thì bị cướp máy ảnh, bị đánh trọng thương, giữa thanh thiên{nl}bạch nhật, mà những người đánh lại là những nhân viên công lực, mặc sắc{nl}phục đàng hoàng, thì ở trên nước Việt Nam cộng sản này, không phải là{nl}chuyện lạ. Có lạ chăng là đến giờ này mới xảy ra.

Giá{nl}mà anh Vinh, một kỹ sư xây dựng, cứ chu chí làm ăn, thì giữa đất Thủ đô{nl}Hà Nội, đâu thiếu cơ hội cho anh thành công một cách lương thiện. Thế{nl}nhưng anh đã “lỡ dại” chui vào hàng ngũ những tín hữu Chúa Ki-tô, và{nl}bằng ngòi bút sắc bén của mình, đấu tranh cho công lý và sự thật, để{nl}mang hoạ cho bản thân, cho gia đình. Anh không ở tuổi bồng bột, nhẹ dạ,{nl}để làm những chuyện không suy nghĩ chín chắn. Có điều anh đã “lỡ” theo{nl}Chúa Giê-su, trên bước đường thập giá, mà các Thánh Tử Ðạo, tổ tiên của{nl}anh, của chúng ta trong đức tin, đã từng theo trước đó, và chỉ mới đây{nl}thôi, những câu chuyện tin Chúa, theo Chúa, rồi chết vì Chúa, mới được{nl}long trọng nhắc lại tại Sở Kiện. Anh theo Chúa Giê-su, không phải như{nl}các ông kinh sư, với bao pho sách thông thái, với những kiến thức đầy{nl}mình, mở miệng ra là vi vu bao nhiêu lời đẹp đẽ. Anh cũng không so đo{nl}tính toán kiểu thực dụng, không dùng những lời hoa mỹ để biện minh cho{nl}thái độ hèn nhát của mình. Nhưng anh theo Chúa với cả khối óc, với cả{nl}con tim, với ngòi bút của người suy nghĩ từ những chuyện tai nghe mắt{nl}thấy, rồi ghi lại, rồi viết ra, với mục đích duy nhất là làm chứng cho{nl}Tin Mừng. Và anh làm những chuyện đó ngay trên quê hương đất nước của{nl}anh, của chúng ta, trên đất nước Việt Nam mang danh xã hội chủ nghĩa.{nl}Và thế là chuyện phải xảy ra đã xảy ra.

Tôi ghi vội những lời{nl}này như những lời thăm hỏi gửi đến người bạn tôi hết lòng quý mến, với{nl}lời cầu chúc anh sớm bình phục để lại tiếp tục viết, bao lâu Chúa còn{nl}cho anh hơi thở. Xin được gửi đến anh lòng thương mến và cảm phục sâu{nl}xa của tôi. Hơn bao giờ hết, tôi tâm đắc lời đức cha Lê Ðắc Trọng: giáo{nl}dân thì hơn linh mục. Và giáo dân cỡ như anh, nếu không sợ hỗn, tôi sẽ{nl}nói: hơn cả giám mục nữa.

Sài-gòn, ngày 12 tháng 01 năm 2010
pascaltinh@gmail.com{nl}
{nl}
{nl} Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm{nl}
{nl}{nl}