ÐỒNG CHIÊM CÓ ANH, NGUYẾN HỮU VINH!

@ 13 January 2010 07:57 PM
{nl}Thơ Tâm Giao

anh đến Ðồng Chiêm vào lễ
những cú đấm dòn dã như tiếng chuông
Ðây Mình Ta! Ðây Máu Ta! Thày ở mỗi vết thương
từng ngọn cỏ cũng chào mừng Sự Thật
 
anh thăm Ðồng Chiêm nước mắt
những đống đất cắt đường
có ngăn nổi một ngày lũ quê hương
có ngăn nổi Mùa Tình Thương chắp cánh

anh về không máy ảnh
đã có hơn tám mươi triệu Hình Ảnh Con Người
Nguyễn Hữu Vinh, một vinh danh làm người
xin chào anh, chào Ðồng Chiêm Bất Khuất!

Tâm Giao
Ngày 12-01-2010