DÂN BIỂU LORETTA SANCHEZ VÀ TRẦN THÁI VĂN LÊN TIẾNG VỀ VỤ ÐÀN ÁP Ở GIÁO XỨ ÐỒNG CHIÊM

@ 15 January 2010 08:43 AM
Tin Westminster - Một số dân biểu tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ đã{nl}bày tỏ phản ứng về vụ giáo xứ Ðồng Chiêm, kêu gọi Hạ Viện Quốc Hội đưa{nl}Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC vì không{nl}tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Các dân biểu cũng yêu cầu ôCSVN phải{nl}tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và chấm dứt ngay những hành động vi{nl}phạm tôn giáo qua những sự hành hung tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào.{nl}

Theo thông cáo được gửi ra từ Văn Phòng Dân Biểu Liên Bang Loretta{nl}Sanchez và Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn, các vị dân biểu này rất{nl}kinh ngạc, rất quan tâm và đang theo dõi những vi phạm mới nhất của nhà{nl}cầm quyền cộng sản Việt Nam tại giáo xứ Ðồng Chiêm Hà Nội. Dân Biểu{nl}Liên Bang Loretta Sanchez cho rằng sự triệt phá Thánh Giá là một dữ{nl}kiện trong các loạt hành động thiếu công lý và đầy bạo lực, ômột sự vi{nl}phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, biểu đạt ý kiến, như{nl}đã được xác định và bảo đảm của Hiệp Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và{nl}Chính Trị. Bà nói đây là lúc mà chúng ta phải bắt Việt Nam chịu trách{nl}nhiệm về các hành vi của họ và buộc họ phải tôn trọng các quyền dân sự{nl}và chính trị căn bản.
 
Với Dân Biểu Trần Thái{nl}Văn thì đây là hành động trái ngược với những lời tuyên bố của các lãnh{nl}tụ là tại Việt Nam đã có những tiến bộ về nhân quyền và tôn giáo. Dân{nl}Biểu Văn cho biết đề tài và biện pháp về những vi phạm này sẽ được ông{nl}đưa vào chương trình nghị sự trong phiên họp với Quốc Hội Liên Bang và{nl}chính phủ Hoa Kỳ. Ðêm ngày 6 Tháng Giêng, 2010, khoảng 600 người, gồm{nl}viên chức, công an, cảnh sát chống bạo động, dân phòng trang bị dùi cui{nl}điện, lựu đạn cay, lựu đạn khói, khiên mộc đã được điều động tới để{nl}triệt hạ Thánh Giá bằng bê tông cốt sắt trên một đỉnh núi mà giáo dân{nl}Ðồng Chiêm đã dựng lên từ Mùa Chay 2009.
 
Nhiều{nl}giáo dân đến bảo vệ thánh giá đã bị đánh trọng thương, thậm chí gẫy cả{nl}tay chân. Cuộc đàn áp dã man này tạo nên một nỗi kinh hoàng cho giáo{nl}dân trong vùng. Lý do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra để phá bỏ{nl}thánh giá là vì xây dựng trái phép. Trong khi đó, theo Linh Mục Nguyễn{nl}Văn Hữu, quản xứ Ðồng Chiêm, thì núi này thuộc sự quản trị và tài sản{nl}của giáo xứ từ 100 năm nay. Thánh Giá bằng bê tông được dựng lên thay{nl}thế cho Thánh Giá bằng gỗ đã hư nát nhiều năm trước đó.(SBTN) {nl}{nl}