SAU GIÁO SƯ NGUYỄN HUỆ CHI, NHÀ VĂN PHẠM TOÀN BỊ CÔNG AN THẨM VẤN

@ 16 January 2010 06:34 AM
{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Hà Nội - Nhà văn Phạm Toàn, một trong ba người chủ trương trang mạng{nl}Bauxite Việt Nam, là người thứ hai bị công an Việt Nam bắt đi thẩm vấn{nl}về trang báo điện tử nổi tiếng này. Người đầu tiên là ông Nguyễn Huệ{nl}Chi không những đã bị công an bắt đi thẩm vấn liên tiếp 2 ngày thứ tư{nl}và thứ năm vừa qua, mà còn tới lục soát nhà, tịch thu ổ cứng máy điện{nl}toán. Ông Nguyễn Huệ Chi bị thẩm vấn liên tục hai ngày từ sáng tới tối{nl}nhưng ông Phạm Toàn thỉ chỉ bị thẩm vấn có 4 giờ trong một buổi sáng{nl}ngày hôm qua, nhưng ông cho biết những ngày sắp tới vẫn còn có những{nl}cuộc thẩm vấn khác nữa. Thẩm vấn là một trong những hình thức đầu tiên{nl}hệ thống công an Việt Nam dùng để trấn áp các người không phát biểu các{nl}ý kiến theo đúng chủ trương của chế độ, theo lời ông kể với một số đài{nl}phát thanh quốc tế. Công an tra hỏi ông về trang web bauxite, vai trò{nl}của ông, tiền tài trợ ở đâu, ai biên tập, ai chỉ huy. Họ cáo buộc các{nl}ông là làm báo mà không đăng ký. Ông trả lời họ rằng đây chỉ là những{nl}trí thức văn nghệ sĩ thấy muốn làm thì làm thôi, nay biết luật thì sẽ{nl}theo.
 
Khi được hỏi server nằm ở đâu và tiền bạc{nl}thì như thế nào. Ông trả lời tiền thì bảo đảm chắc chắn họ không tham{nl}nhũng, họ là loại người không cần tiền. Mạng Bauxite Vietnam xuất hiện{nl}từ Tháng Tư, 2009, khởi sự là một blog ký kiến nghị chống đối khai thác{nl}bauxite ở Việt Nam, căn cứ trên những phản biện khoa học. Một cách{nl}chính thức gần 3 ngàn người phần lớn là chuyên viên và trí thức người{nl}Việt trong và ngoài nước, đã ký tên trên bản kiến nghị gửi nhà cầm{nl}quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu ngừng chương trình khai thác bauxite.{nl}Nhưng số người truy cập ngày càng nhiều gấp bội, blog bauxite Vietnam{nl}đã được chuyển sang thành một báo mạng, một diễn đàn của giới trí thức{nl}yêu nước phổ biến bài viết, tin tức liên quan đến thời sự đất nước.{nl}

Tháng 12 vừa qua, trang mạng Bauxite Vietnam đã bị đánh sập lần thứ 5{nl}chỉ sau gần 8 tháng hoạt động. Lần sau cùng này quá nặng khiến nhóm chủ{nl}trương phải chuyển qua một địa chỉ tạm thời khác, dùng server ở Pháp.{nl}Mạng BauxiteVietnam có những bài viết mà người ta không thể tìm thấy{nl}trên hệ thống báo chí chính thống tuyên truyền một chiều của chế độ.{nl}Theo lời Luật Gia Cù Huy Hà Vũ, việc công an lục soát nhà và tịch thu ổ{nl}cứng máy điện toán của ông Nguyễn Huệ Chi là bất hợp pháp.(SBTN)
{nl}{nl}