Thư Hiệp Thông của Hội đồng Linh mục Giáo phận Vinh với GX Ðồng Chiêm

@ 16 January 2010 06:58 AM

Thư Hiệp Thông của Hội đồng Linh mục Giáo phận Vinh gửi Ðức TGM Tổng Giáo phận Hà Nội, Quý Cha chính và phó xứcùng toàn thể anh chị em giáo dân Xứ Ðồng Chiêm (TGP Hà Nội).
{nl}{nl}