ÐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ÐỘ KÊU GỌI CỨU TRỢ NẠN NHÂN ÐỘNG ÐẤT Ở HAITI

@ 20 January 2010 04:55 PM
Tin Paris - Hôm nay từ trong nước, Ðại lão Hoà thượng Thích Quảng Ðộ gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến lời kêu gọi chư Tôn đức Tăng ni và đồng bào Phật tử ở nước ngoài hãy dốc lòng thể hiện lòng từ bi quyên góp cứu trợ nhân dân Haiti trong cuộc thiên tai khủng khiếp mấy ngày qua. Vì tính cách khẩn cấp nên ngài dặn bảo dù không thể trực tiếp gửi phái đoàn đến Haiti, thì hãy kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tức khắc gửi tịnh tài tiền bạc, Hội Hồng Thập tự tại quốc gia hay địa phương mình cho việc cứu nguy người khốn cùng. Bản Thông bạch viết trận động đất kinh hoàng ngày 12 tháng giêng vừa qua với cường độ 7 san bằng nhà cửa, trường học, bệnh viện, khiến người dân Haiti chết chóc thảm thương, gần trăm ngàn người chết, ba triệu người thất tán sống cảnh màn trời chiếu đất.

Với một dân số chín triệu người, thì các số liệu được công bố chính thức thật không sao tả xiết. Kinh Thập địa dạy rằng vào gia đình chư Phật là nhận lấy giáo hoá và cứu độ hết thẩy muôn loài làm thân thuộc của mình. Viện Hoá Ðạo xin cất lời kêu gọi khẩn thiết gừi đến chư Tôn đức Tăng, ni và đồng bào Phật tử ở nước ngoài hãy dốc sức thể hiện lòng từ bi quyên góp cứu trợ người dân Haiti trong cuộc thiên tai khủng khiếp mấy ngày qua. Nghĩ đến cái khổ chìm đắm của dân tộc mà tương liên với nỗi khổ đau thống thiết của nhân dân Haiti. Văn phòng 2 Viện Hoá Ðạo cùng Giáo hội hãy khẩn thiết kêu gọi cứu trợ bằng mọi giá. Cứu người như cứu lửa, đây là lúc người Phật tử chứng tỏ bằng hành động lòng từ bi của người con Phật. Thông bạch gửi từ Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày hôm nay, ký tên Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống Kiêm Viện trưởng Viện Hoá Ðạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Samôn Thích Quảng Ðộ.(SBTN) {nl}{nl}