ÐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ÐỘ KÊU GỌI CỨU TRỢ NẠN NHÂN ÐỘNG ÐẤT Ở HAITI

@ 20 January 2010 06:04 PM
{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Paris - Hôm nay từ trong nước, Ðại lão Hoà thượng Thích Quảng Ðộ gửi{nl}đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến lời kêu gọi chư Tôn{nl}đức Tăng ni và đồng bào Phật tử ở nước ngoài hãy dốc lòng thể hiện lòng{nl}từ bi quyên góp cứu trợ nhân dân Haiti trong cuộc thiên tai khủng khiếp{nl}mấy ngày qua. Vì tính cách khẩn cấp nên ngài dặn bảo dù không thể trực{nl}tiếp gửi phái đoàn đến Haiti, thì hãy kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni và{nl}đồng bào Phật tử tức khắc gửi tịnh tài tiền bạc, Hội Hồng Thập tự tại{nl}quốc gia hay địa phương mình cho việc cứu nguy người khốn cùng. Bản{nl}Thông bạch viết trận động đất kinh hoàng ngày 12 tháng giêng vừa qua{nl}với cường độ 7 san bằng nhà cửa, trường học, bệnh viện, khiến người dân{nl}Haiti chết chóc thảm thương, gần trăm ngàn người chết, ba triệu người{nl}thất tán sống cảnh màn trời chiếu đất. 


Với một dân số chín{nl}triệu người, thì các số liệu được công bố chính thức thật không sao tả{nl}xiết. Kinh Thập địa dạy rằng vào gia đình chư Phật là nhận lấy giáo hoá{nl}và cứu độ hết thẩy muôn loài làm thân thuộc của mình. Viện Hoá Ðạo xin{nl}cất lời kêu gọi khẩn thiết gừi đến chư Tôn đức Tăng, ni và đồng bào{nl}Phật tử ở nước ngoài hãy dốc sức thể hiện lòng từ bi quyên góp cứu trợ{nl}người dân Haiti trong cuộc thiên tai khủng khiếp mấy ngày qua. Nghĩ đến{nl}cái khổ chìm đắm của dân tộc mà tương liên với nỗi khổ đau thống thiết{nl}của nhân dân Haiti. Văn phòng 2 Viện Hoá Ðạo cùng Giáo hội hãy khẩn{nl}thiết kêu gọi cứu trợ bằng mọi giá. Cứu người như cứu lửa, đây là lúc{nl}người Phật tử chứng tỏ bằng hành động lòng từ bi của người con Phật.{nl}Thông bạch gửi từ Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày hôm nay, ký tên Xử{nl}lý Thường vụ Viện Tăng Thống Kiêm Viện trưởng Viện Hoá Ðạo Giáo Hội{nl}Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Samôn Thích Quảng Ðộ.(SBTN)

{nl}{nl}