TÍN ÐỒ TIN LÀNH BỊ GÂY KHÓ KHĂN

@ 20 January 2010 06:10 PM
Tin Hà Nội - Không riêng gì giáo dân Công giáo, theo nguồn tin của{nl}Hiệp Hội Nhân quyền Quốc tế tại Ðức, tín đồ Tin Lành tiếp tục bị nhà{nl}cầm quyền Cộng sản Việt Nam gây khó khăn. Mặc dù chính sách của nhà{nl}nước kêu gọi các hội thánh ghi danh hoạt động nhưng ở nhiều địa phương,{nl}thực tế lại trái hẳn. Ngày 10 tháng Giêng, hai tín đồ Nguyễn Bá Chúng{nl}và Nguyễn Ngọc Nam xã Quảng Hưng tại huyện Quảng Xương,Thanh Hóa bị{nl}công an xã đánh đập. Trước đó ông Nam bị nhà cầm quyền địa phương kêu{nl}gọi bỏ đạo.
 
Cuối năm ngoái tại huyện Bình Lữ,{nl}tỉnh Lai Châu, và huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Ðiện Biên, có hai vụ bắt{nl}trói tín đồ và ném đá vào nhà những người từ chối bỏ đạo.(SBTN)
{nl}{nl}