NGƯỜI VIỆT Ở NAM CALIFORNIA SÔI NỔI ÐẤU TRANH TRƯỚC VỤ CỘNG SẢN VIỆT NAM ÐÀN ÁP TÔN GIÁO Ở ÐỒNG CHIÊM

@ 20 January 2010 06:13 PM
Tin{nl}Santa Ana - Cả ngàn giáo dân và đồng hương ở Nam California đã tập{nl}trung về Trung Tâm Công Giáo giáo phận Orange, vào sáng hôm qua để làm{nl}lễ cầu nguyện cho giáo dân đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn{nl}áp dữ dội trong vụ Ðồng Chiêm. Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ, giám đốc Trung{nl}Tâm Công Giáo giáo phận Orange, đã cùng các vị chủ chiên Nguyễn Kim{nl}Long, Nguyễn Văn Tuyên, Phạm Kim Long, Nguyễn Tiến Bình, Mai Khải Hoàn{nl}và Phó Tế Nguyễn Văn Kiệt đứng chủ lễ trong buổi cầu nguyện này. Trước{nl}khi cử hành Thánh lễ cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ đã lược lại việc{nl}nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau những vụ đàn áp cướp đất, truy diệt{nl}giáo dân qua các vụ Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, nay lại đến vụ Ðồng{nl}Chiêm. Ngài nói nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang đánh đập tàn bạo{nl}giáo dân Ðồng Chiêm, triệt hạ niềm tin tôn giáo của mọi người. Qua hình{nl}ảnh được chuyển đi trên khắp thế giới, chúng ta đã thấy hàng ngàn giáo{nl}dân đầu đội khăn tang hát kinh hòa bình để cầu nguyện trong niềm tin{nl}tôn giáo của mình. Ðeo khăn tang là để tang cho những trẻ em, những nạn{nl}nhân đã chết và được chôn trong vùng đất này. Ðeo khăn tang cũng là để{nl}cho chính mình trước cảnh tàn bạo. Ðeo khăn tang cũng là cho một chế độ{nl}vô nhân tàn ác phải bị hủy diệt.
 
Giáo dân và{nl}đồng hương đứng chật cả trong và ngoài phòng hội lớn của Trung Tâm Công{nl}Giáo. Phút cầu nguyện, mọi người đã im lặng gần như tuyệt đối. Chấm dứt{nl}buổi lễ, ông chủ tịch Cộng Ðồng Công Giáo giáo phận Orange Nguyễn Văn{nl}Liêm đã kêu gọi mọi người hãy cùng tiếp tục cuộc tranh đấu và tham gia{nl}vào cuộc đi bộ cầu nguyện được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật{nl}tuần tới 24 Tháng Giêng tại Mile Square Park.
{nl}{nl}