HỘI THẢO VỀ ÐÀN ÁP TÔN GIÁO CỦA ÐÀI SB-TN

@ 20 January 2010 06:14 PM
Tin Garden Grove - Cũng vào ngày hôm qua một cuộc hội thảo về đàn{nl}áp tôn giáo tàn bạo đang diễn ra ở trong nước đã được đài truyền hình{nl}SBTN thâu hình trực tiếp và trình chiếu khắp Hoa Kỳ và Canada. Buổi hội{nl}thảo gồm có các vị lãnh đạo tinh thần trong Hội Ðồng Liên Tôn là Giáo{nl}Sư Nguyễn Thành Long thuộc Phật Giáo Hòa Hảo, Hiền Tài Phạm Văn Khảm{nl}thuộc Cao Ðài, Thượng Tọa Thích Minh Nguyện thuộc Phật giáo, Linh Mục{nl}Nguyễn Uy Sỹ thuộc Công Giáo, Mục Sư Trần Thanh Vân thuộc Tin Lành và{nl}Dân Biểu Liên Bang Ed Royce. Phát biểu trong buổi hội luận này, Dân{nl}Biểu Ed Royce sau khi đã lược trình tình hình đàn áp tôn giáo và nhân{nl}quyền ở Việt Nam trong thời gian qua, ông đã kêu gọi mọi người cùng{nl}tiếp tay đẩy mạnh cho Dự Luật SR.20 của ông đề nghị tại Thượng Viện hãy{nl}thông qua dự luật về nhân quyền này cho VN, đưa Việt Nam trở về danh{nl}sách các nước Hoa Kỳ cần quan tâm CPC bằng cách vận động ráo riết với{nl}các dân cử của mình ở địa phương.
 
Trong dịp{nl}này Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ, giám đốc Trung Tâm Công Giáo giáo phận{nl}Orange, cũng kêu gọi cộng đồng người Việt tiếp tục lên tiếng tố cáo tội{nl}ác của Cộng sản Việt Nam qua những vụ đàn áp tôn giáo, hãy liên tục cầu{nl}nguyện để hỗ trợ cho các cuộc đấu tranh ở trong nước, và đồng thời vận{nl}động ráo riết các vị dân cử nhất là dân cử gốc Việt để Dự Luật về Nhân{nl}Quyền cho Việt Nam của Dân Biểu Ed Royce sớm được thông qua tại Thượng{nl}Viện Hoa Kỳ.(SBTN)
{nl}{nl}