HÀNG TRUNG CỘNG TRÀN NGẬP VIỆT NAM

@ 20 January 2010 06:15 PM
Tin{nl}Hà Nội - Hiệp định Thương mại tự do ASEAN Trung Cộng bắt đầu có hiệu{nl}lực từ đầu năm, dù nhà sản xuất lo ngại hàng rẻ Trung Cộng tràn ngập{nl}thị trường. Ðược coi là vùng tự do mậu dịch lớn nhất thế giới, hiệp{nl}định này đã mất tám năm để đàm phán cho thị trường hơn 1,7 tỷ người{nl}tiêu dùng. Từ ngày 1 tháng giêng Việt Nam bắt đầu giảm thuế cho một số{nl}hàng từ Trung Cộng. Ðến 2015 khoảng 90% dòng hàng Trung Cộng sẽ có thuế{nl}suất từ 0 đến 5%. Một số nhà sản xuất trong nước lo ngại khi ấy hàng rẻ{nl}của Trung Cộng sẽ vào Việt Nam qua cửa chính và tràn ngập thị trường{nl}trong nước, trong khi hàng bình dân, kém chất lượng sẽ tìm cách vào cửa{nl}sau, tác động đến sản xuất nội địa.
 
Thách{nl}thức đối với hàng Việt Nam là vô cùng lớn, mà một chuyên viên kinh tế{nl}từ Việt Nam cho biết trên thực tế hàng Trung Cộng vào Việt Nam từ trước{nl}đến nay qua cả hai con đường, chính thức và con đường hàng lậu. Cả hai{nl}con đường đó hàng Trung cộng có thể cạnh tranh trên thị trường Việt{nl}Nam, cạnh tranh mạnh với nhà sản xuất, nhà cung cấp ngay trên thị{nl}trường mình, làm khó cho các doanh nghiệp Việt Nam ngay trên thị trường{nl}nội địa. Khi con đường chính thức tăng lên do giảm thuế, hàng lậu vẫn{nl}tiếp tục có thể xâm nhập thị trường Việt Nam. Ðiều đáng lo ngại rằng{nl}trong 5 năm nữa nhiều doanh nghiệp khi phải trực diện cạnh tranh với{nl}hàng Trung cộng khi vào Việt Nam sẽ không dễ gì cạnh tranh nổi, vì thời{nl}gian năm năm có thể không đủ cho họ để nâng cao năng lực cạnh tranh của{nl}họ để đối phó với hàng Trung Cộng.(SBTN)
{nl}{nl}