VIỆT NAM: TÒA ÁN HÀ NỘI MỞ PHIÊN XỬ PHÚC THẨM BA NHÀ BẤT ÐỒNG CHÍNH KIẾN

@ 20 January 2010 06:19 PM

{nl}
{nl}

{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Hà Nội - Hôm nay tại Tòa án thành phố Hà Nội, phiên xử phúc thẩm đã mở{nl}ra vào lúc 8 giờ sáng để xét xử nhà văn Trần Ðức Thạch và vào lúc 2 giờ{nl}chiều để xét xử kỹ sư Phạm Văn Trội. Nhà giáo Vũ Hùng, người cùng chung{nl}vụ án sẽ được xử phiên phúc thẩm vào sáng ngày mai. Nhà Giáo Vũ Hùng,{nl}Kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà văn Trần Ðức Thạch, đã bị xử sơ thẩm hồi đầu{nl}tháng 10 năm ngoái với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo khoản{nl}1 điều 88 bộ Luật Hình sự. Theo bản cáo trạng, những người nói trên đã{nl}treo các biểu ngữ đòi dân chủ, phân phát truyền đơn và tiến hành một{nl}chiến dịch chống nhà nước rộng khắp trên internet. Trong phiên xử sơ{nl}thẩm, các nhà đấu tranh cho dân chủ đã bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù{nl}giam, kèm theo hình phạt bổ sung từ 2 đến 3 năm quản chế sau khi mãn án{nl}tù.
 
Bản án phúc thẩm ngày hôm nay cho hai ông{nl}Trần Ðức Thạch và Phạm văn Trội đều không thay đổi so với án sơ thẩm.{nl}Nhà văn Trần Ðức Thạch với 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Bà Nguyễn{nl}Thị Huyền Trang, vợ kỹ sư Phạm văn Trội cho biết, vào lúc 2 giờ tòa{nl}tuyên án cũng giữ nguyên bản án sơ thẩm chứ không thay đổi. Luật sư bào{nl}chữa đã nêu ra nhiều lý do vững vàng nhưng tòa không chấp nhận. Riêng{nl}trường hợp nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Ngô Quỳnh,{nl}Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Kim Nhạc sẽ được xử phiên phúc{nl}thẩm tại Hải Phòng vào ngày 21 và 22 sắp tới. Bà Nguyễn Thị Nga vợ của{nl}nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa người bị xử bản án sơ thẩm nặng nhất cho biết{nl}ông này sẽ tự bào chũa lấy vì biết có mướn luật sư cũng vô ích. Riêng{nl}trường hợp nhà báo tự do Phạm Thanh Nghiên, một thành viên trong khối{nl}8406 thì chưa được xét xử mặc dù trước đây toà đã thông báo cho gia{nl}đình tham dự phiên xử nhưng bị hoãn lại.(SBTN)
{nl}{nl}