NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM TẤN CÔNG CÁC HÃNG TIN CÔNG GIÁO

@ 20 January 2010 06:23 PM
{nl}{nl}{nl}

Tin{nl}Hà Nội - Các hãng tin tại Ý Ðại Lợi và Ba Lan hôm qua và hôm nay đã{nl}nhanh chóng loan tin việc thông tấn xã nhà nước Việt Nam tấn công{nl}AsiaNews và các hãng thông tấn Công Giáo trên thế giới, làm cho vụ Ðồng{nl}Chiêm nổ lớn trở lại với mức độ mãnh liệt hơn nữa. AsiaNews đã đăng{nl}ngay trang nhất bản tin Thông tấn xã Việt Nam phủ nhận vụ đàn áp tại{nl}Ðồng Chiêm và tấn công AsiaNews. Bài báo viết Thông tấn xã nhà nước nói{nl}rằng AsiaNews đã tường thuật những câu chuyện bôi bác nhà nước Việt Nam{nl}liên quan đến việc di dời cây thánh giá. Các nguồn tin khác của nhà{nl}nước thì bảo là thánh giá bị phá hủy bởi giáo dân. Ðiều tồi tệ là thực{nl}ra thánh giá đã bị phá hủy bằng chất nổ, và cảnh sát đã đánh đập giáo{nl}dân để ngăn chặn những chống đối của họ, trong khi các Ðức Giám Mục mời{nl}gọi nhà nước hãy thôi đừng gây thêm bất bình, oán giận và bất tín nhiệm{nl}trong dân chúng. Thực tế là như Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang{nl}và AsiaNews tường thuật, thánh giá đã bị phá hủy bằng chất nổ bởi quân{nl}đội. Cũng một tuồng dối trá tương tự, những nguồn tin của nhà nước lại{nl}cả quyết là các giáo dân đã phá hủy thánh giá sau khi được giáo dục và{nl}nhận ra những hành vi sai phạm của mình.
 
Thế{nl}nhưng 5 tín hữu bị bắt hôm mùng 7, rồi còn 2 người bị thương vì đã phản{nl}đối cùng với những người khác, có người bị đánh bất tỉnh nằm bên đường{nl}khi tìm hiểu vụ việc. Bản tin viết các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nên{nl}lắng nghe 10 vị Giám Mục Miền Bắc, những người đã kêu gọi nhà cầm quyền{nl}nên thôi đi đừng dùng đến những biện pháp gây thêm bất bình, oán giận{nl}và bất tín nhiệm trong dân chúng, và càng to mồm chửi bậy, cộng sản{nl}Việt Nam càng làm mất thể diện quốc gia và làm trò cười cho thế giới.{nl}Tưởng cũng nên nói thêm AsiaNews là thông tấn xã Công Giáo lớn với hàng{nl}triệu người đọc hàng ngày qua các phiên bản Anh ngữ, Ý ngữ và Hoa ngữ.{nl}Các bản tin của AsiaNews cũng được các thông tấn xã khác dịch ra nhiều{nl}thứ tiếng nữa trên thế giới.(SBTN) {nl}{nl}