CÁC GIÁO XỨ MIỀN BẮC DÂNG THÁNH LỄ VÀ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO GIÁO XỨ ÐỒNG CHIÊM

@ 20 January 2010 06:27 PM
Tin Hà Nội - Trong khi đó tại Hà Nội, những giáo xứ liên tiếp tổ{nl}chức thánh lễ thắp nến và cầu nguyện cho giáo dân bị đàn áp tại giáo xứ{nl}Ðồng Chiêm. Tại nhà thờ Hàm Long, một thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho{nl}Ðồng Chiêm đã được cử hành. Thánh lễ do cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý, Quản{nl}hạt Hà Nội, chủ tế. Tham dự với cộng đoàn Hàm Long còn có bà Ðinh Thị{nl}Song và bà Quách Thị Phòng, 2 nạn nhân bị đánh đập dã man ngày 6 tháng{nl}Giêng ở Ðồng Chiêm. Hai bà nay đã bình phục một phần, hiện vết thương ở{nl}mặt và ở đầu của hai bà đã được cắt chỉ. Hai bà vẫn còn đau, nhưng các{nl}sinh hoạt đã đảm đương được. {nl}{nl}{nl}
 
Cuối thánh lễ{nl}cha Quản hạt Hà Nội đã lên án hành động tàn phá thánh giá dã man, xúc{nl}phạm đến niềm tin của người Kitô hữu, lên án các hành động đánh đập,{nl}bắt bớ, ngăn sông cấm chợ của Công an Hà Nội mà giáo xứ Hàm Long do{nl}ngài phụ trách cũng là nạn nhân. Kết thúc thánh lễ, cả nhà thờ đã cử{nl}hành nghi thức suy tôn thánh giá và thăp nến cầu nguyện cho Ðồng Chiêm.{nl}
 
Tại Giáo xứ Cửa Lò ở Nghệ An, các linh mục{nl}trong hạt Cửa Lò cùng với toàn giáo hạt hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện{nl}cho anh chị em giáo xứ Ðồng Chiêm và giáo phận Hà Nội. Ðược biết nhà{nl}nước cộng sản không từ bỏ một một thủ đoạn nhỏ nhen nào, họ đổ các đống{nl}đất để ngăn các xe không cho vào giáo xứ Ðồng Chiêm và mỗi ngày càng{nl}đàn áp mạnh tại giáo xứ Ðồng Chiêm, như vừa rồi đã bắt tổng cộng 16{nl}giáo dân ở khu vực này. Tình hình tại Ðồng Chiêm vẫn còn sôi động chưa{nl}có dấu hiệu gì suy giảm.(SBTN) {nl}{nl}