BẢN ÁN ÐỐI VỚI 4 NHÀ DÂN CHỦ

@ 20 January 2010 06:29 PM
Tin Saigon - Chỉ sau 6 tiếng đồng hồ buổi xử 4 nhà dân chủ đã kết{nl}thúc với những bản án nặng nề như sau: Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị 16{nl}năm tù giam và 5 năm quản chế. Ông Nguyễn Tiến Trung bị 7 năm tù giam{nl}và 3 năm quản chế. Ông Lê Công Ðịnh bị 5 năm tù giam và 3 năm quản chế.{nl}Ông Lê Thăng Long bị 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Chúng tôi đã nhận{nl}được nhiều phản ứng uất hận từ các thân nhân, bạn hữu, và những người{nl}ủng hộ các ông. Chắc chắn công luận thế giới cũng sẽ có nhiều phản ứng{nl}trong những ngày tới. Cũng hôm nay, công an đã ngăn cản không cho đại{nl}diện của Hội Luật Sư Quốc Tế vào dự phiên xử 4 nhà dân chủ bất kể giấy{nl}phép từ Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Ông George Hwang và Sinfah Tunsarawuth{nl}cùng với thông dịch viên đã có mặt từ 7 giơ 30 sáng trước cổng tòa.
 
Luật{nl}sư Lê Công Ðịnh là một thành viên của Hội. Sau đó, luật sư Hwang và{nl}Tunsarawuth đã yêu cầu gặp Bộ Trưởng Ngoại Giao để hỏi lý do và phản{nl}đối sự ngăn cản, đặc biệt đối với một phiên xử đã được tuyên bố là công{nl}khai. SB-TN sẽ theo dõi tin này và có thêm chi tiết trong bản tin buổi{nl}chiều, mời quý vị nhớ đón xem.(SBTN) {nl}{nl}