Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế bị công an VC đánh

@ 20 January 2010 06:57 PM
Hình tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế bị công an VC đánh đập:
{nl}http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=75888


{nl}{nl}{nl}