GX MỸ DỤ (GP VINH) CẦU NGUYỆN CHO ÐỒNG CHIÊM

@ 20 January 2010 07:17 PM
GX MỸ DỤ (GP VINH) CẦU NGUYỆN CHO ÐỒNG CHIÊM

{nl}Kể từ ngày Ðồng Chiêm lâm nạn, giáo dân xứ Mỹ Dụ thường trực theo dõi{nl}và hiệp thông cầu nguyện cho những người anh em đồng đạo của mình đang{nl}bị đàn áp.

{nl}Ðặc biệt là sau các thánh lễ Chúa nhật hôm nay, linh mục quản xứ đã cập{nl}nhật tin tức từ Ðồng Chiêm và đọc lại thông báo của Tòa Tổng Giám mục{nl}Hà Nội. Bà con giáo dân được xem những hình ảnh về Ðồng Chiêm trên một{nl}màn ảnh rộng.

{nl}Nhìn những nạn nhân bị đánh đập, mặt đầy máu me, nằm sóng soài dưới{nl}chân đám đông cảnh sát, không ai có thể cầm được nước mắt. Và ngàn cánh{nl}tay giơ cao, ngàn ngọn nến cháy sáng, với lời kinh Hòa Bình, hi vọng{nl}người giáo dân Việt Nam sớm có ngày được hưởng công lý và hòa bình thật{nl}sự.

{nl}{nl}