Ðồng Chiêm: thủ đoạn vừa đánh vừa đàm

@ 21 January 2010 08:58 PM
{nl}
{nl} VietCatholic News

{nl}
{nl}Thế giới cũng như người dân Việt không bất ngờ trước những hành động{nl}hung hãn côn đồ của người cộng sản. Ðã có hàng trăn triệu nạn nhân cộng{nl}sản là thường dân, bị giết chỉ vì cộng sản nghi ngờ chống lại chúng.{nl}Nếu tính cả số người bị chết vì chống lại chúng, hay những nạn nhân bị{nl}đẩy ra chiến trường bằng nhiều thủ đoạn làm bia đỡ đạn cho chúng… thì{nl}riêng ở Việt Nam con số đã lên đến cả chục triệu người trong suốt mấy{nl}chục năm qua…

Ðồng{nl}Chiêm, một vụ việc có thể giáo dân Công Giáo Việt Nam không dự đoán{nl}trước, nhưng chắc chắn họ cũng không bất ngờ. Bách hại giáo dân, tu sĩ{nl}Công Giáo, đập phá nhà thờ, phạm thánh … giáo sử, và cả lịch sử nhân{nl}loại đã từng ghi nhận. Nếu cứ đập Thánh Giá, giết giáo dân tu sĩ Công{nl}Giáo là khuất phục, là tiêu diệt được Công Giáo, thì tà quyền Phong{nl}Kiến đã làm, không đợi đến lượt tà quyền cộng sản Việt Nam hôm nay.{nl}Những kẻ điên cuồng quyền lực đến mức phân lập tâm thần – csvn, hãy đọc{nl}lại sử. Nhưng những người công chính cũng cần phải tỉnh thức, cần phải{nl}nhận thức cho rõ hơn bản chất những việc làm của người cộng sản, đặng{nl}vững tin bước trên đường công lý mà hát Bài ca nghìn trùng

1) Về chiến thuật:

Ðang{nl}nổi lên hiện nay là csvn dùng chiến thuật phân lập dân chúng, bao vây{nl}phong tỏa không để giáo dân và tu sĩ có thể kết hợp với nhau, không cho{nl}các giáo xứ có thể hỗ trợ ứng cứu nhau, kể cả ứng cứu trợ giúp nhân{nl}đạo. Chiến thuật này csvn không dễ dàng thực hiện đối với tình đoàn{nl}kết, tính liên đới của người Công Giáo. Ngay từ thời Chúa Giêsu, Giáo{nl}hội bao gồm các thành phần Dân Chúa và được hiểu là các chi thể trong{nl}cùng một thân thể thuộc về Ðức Kitô. Có lẽ cộng sản giết người Công{nl}Giáo thì dễ hơn là phân lập thành công họ. Ngay cả tu sĩ quốc doanh,{nl}hay giáo gian nếu cộng sản lạm dụng việc giựt dây họ, đến mức làm lương{nl}tâm họ thức tỉnh, thì không chừng họ quay ngược lại …

Song{nl}song với việc phân lập dân chúng, csvn thực hiện thủ đoạn vừa đánh vừa{nl}đàm – đàm là để hỗ trợ đánh, chứ không phải đàm để tìm cách xuống thang{nl}cuốn chiếu rút lui giữ thể diện. Mục đích vừa đàm vừa đánh là để cho{nl}đối phương luôn bị động, đang căm phẫn quyết chiến, tự dưng dịu bớt đi,{nl}nhụt bớt ý chí đi mà không ai nhận ra, hay ai trách ai điều gì … Vì rõ{nl}ràng csvn đã “xuống thang” không lẽ mình cố chấp? Thiếu tính khoan dung{nl}Kitô giáo? Chỉ chờ có thế, cs sẽ quay đầu tấn công hung hãn hơn, làm{nl}rối trí người ngay lành, vì không còn biết đằng nào mà lần với cộng{nl}sản. Chiến thuật vừa đánh vừa đàm có vẻ csvn thực hiện thành công và dễ{nl}dàng hơn chiến thuật phân lập dân chúng. Hãy đọc lại sử, hãy chú ý cập{nl}nhật tin tức: Nhân kỉ niệm ngày quân đội csvn, Nguyễn Tấn Dũng hụych{nl}toẹt ra rằng: "Thành công nhất của đảng csvn và trung ương cục miềm{nl}nam trong hiệp định Pari 1973 ngưng bắn để Mỹ rút, tái lập hòa bình… là{nl}chúng ta nhất quyết không chịu ngưng bắn". Vì vậy tốt nhất giáo dân{nl}Công Giáo hãy trung thành với Tín Lý và Luân Lý Kitô giáo. Hãy xem việc{nl}làm là trọng chứ đừng nghe lời hứa, lời đề nghị “đàm phán” của cộng{nl}sản. Chính Chúa Giêsu cũng đã dậy: “Các con đừng nghe lời nó nói, mà hãy xem việc nó làm”.{nl}Mặt khác, nếu muốn, bộ máy hung bạo của cộng sản chỉ cần ra lệnh miệng{nl}thì từ thủ tướng đến trưởng thôn làm răm rắp, không kẻ nào dám trái{nl}lệnh đâu. Ðã có bao nhiêu lãnh đạo cao cấp của cộng sản phải chết tức{nl}tưởi vì không tuân lệnh của tập đoàn cộng sản trung ương đó sao???{nl}Không có chuyện địa phương làm sai chủ trương, hay không nghe lệnh{nl}trung ương … Tuyệt nhiên không có.

2) Về chiến lược:

Cộng{nl}sản không bao giờ dung hòa với các tôn giáo. Ngay cả với Phật Giáo quốc{nl}doanh, nếu còn ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của họ, thì họ còn vuốt{nl}ve mơn trớn, chỉ cần họ cho là trái ý, là có dấu hiệu gây nguy hiểm cho{nl}họ – Chỉ cần có dấu hiệu thôi, thì sẽ có kết cục như Bát Nhã, hay như{nl}các Hòa Thượng của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất … Nên nhớ rằng, csvn{nl}cũng như những tập đoàn cộng sản còn sống sót, luôn cho rằng chính{nl}Thiên Chúa giáo đã làm sụp đổ thành trì cộng sản ở Liên Xô và Ðông Âu.{nl}Chính sự nhượng bộ Thiên Chúa giáo của các chính khách cộng sản, đã{nl}giúp cho Thiên Chúa giáo tập hợp dân chúng, xúi giục họ giựt sập thành{nl}trì chủ nghĩa cộng sản mà mấy hôn trước Leonid Brezhnev vừa tuyên bố đã{nl}xây dựng xong CNXH … Nhượng bộ các tôn giáo, đặc biệt là nhượng bộ Công{nl}Giáo, là việc làm không một chính khách cộng sản nào dám nói động đến.{nl}Dùng bạo quyền để khuất phục các tôn giáo, đặc biệt là với Công Giáo,{nl}luôn được coi là thước đo về lòng trung thành, là chiến công sẽ đen lại{nl}danh vọng tiền bạc cho chính khác cũng như tên lính tẩy trong bộ máy{nl}nhà nước cộng sản Việt Nam hôm nay.

3) Bạo chúa lờ mờ nhận ra kết cục:

Với{nl}thành tích giết người gớm tởm nhất trong lịch sử nhân loại, cộng sản và{nl}cộng sản Việt Nam còn hơn cả bạo chúa. Sự sống của nó hôm nay hoàn toàn{nl}dựa vào bạo quyền. Bạo quyền thì chỉ có duy nhất giá trị vật chất để{nl}ban phát, để mua bán trao đổi mà thôi. Vật chất từ hạt gạo đến cây súng{nl}thì tự cộng sản Việt Nam không làm ra được, họ phải dựa dẫm vào các{nl}nguồn lực bên ngoài… Từ khi cái thiên đàng “thành trì XHCN” bị sụp đổ,{nl}csvn phải dựa dẫm vào cả những thế lực thù địch của nó đế mua bán trao{nl}đổi các giá trị vật chất… csvn là những kẻ tôn thờ vật chất. Ông tổ{nl}Mác-Lênin của nó từng dạy nó rằng: “Một lực lượng vật chất, chỉ có thể đánh đổ bằng một lực lượng vật chất khác manh hơn mà thôi”{nl}– Cho nên nó vẫn còn đủ khôn để nhận ra rằng, đã lệ thuộc về mặt vật{nl}chất vào một thế lực, thì đừng mơ đánh đổ thế lực vật chất đó… Khủng{nl}hoảng kinh tế tài chính toàn cầu từ cuối 2008 đến nay đã đẩy csvn đến{nl}gần phá sản. Nếu như không có nguồn thu ngoại tệ, dự trữ ngoại tệ hiện{nl}có chỉ còn đủ cho nhà nước của nó sống được khoảng 2 tháng. Trong khi{nl}đó chế độ chính trị và bộ máy nhà nước của csvn không còn bất cứ một{nl}cảm tình nào từ người dân thậm chí cả đảng viên cộng sản. Những kẻ{nl}phụng sự nhà nước cộng sản hiện tại chỉ thuần túy vì vơ vét được tiền{nl}mà thôi… Chính trị gia csvn lờ mờ nhận ra kết cục tất yếu và đang run{nl}sợ. Ngay cả khi công an, quân đội với những đạo quân hung hãn tấn công{nl}đánh phá các tôn giáo theo chỉ thị của chính trị gia csvn cũng làm họ{nl}ngủ không yên, bởi nếu csvn lấy danh lấy lợi để sai khiến đám lưu manh{nl}công an, quân đội này, thì chỉ cần có một thế lực thù địch nào đó cho{nl}danh cho lợi cao hơn, chắc chắn đám lưu manh cấp nhà nước này chẳng{nl}ngần ngại đưa đám chính khách này đi gặp Hồ Chí Minh …

Người{nl}Công Giáo hãy kiên nhẫn chấp nhận và vui mừng lên vì bị cộng sản bách{nl}hại vì đó là một trong tám mối phúc Chúa Giê-Su đã truyền dậy. Dân tộc{nl}Việt hãy vui mừng vì csvn trở chứng hung bạo, vì đó là điềm báo giờ{nl}định mệnh của nó đã điểm. Nhưng khi cộng sản trong cơn say máu, sẽ có{nl}hàng vạn người ngã xuống… Hãy sát cánh bên nhau để chết cho dân tộc{nl}Việt hồi Sinh. Ngay sau khi ngã xuống dân tộc phục sinh chẳng hơn biết{nl}bao nhiêu anh hùng đã chết thầm lặng suốt mấy chục năm đêm đen cộng sản{nl}đó sao ???
{nl}

Lê Minh{nl}
{nl}{nl}