THÊM MỘT TU SĨ VÀ MỘT GIÁO DÂN BỊ TẤN CÔNG, NHÀ CẦM QUYỀN SỬ DỤNG LUẬT RỪNG ÐỂ KHỐNG CHẾ ÐỒNG CHIÊM

@ 22 January 2010 08:42 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin{nl}Hà Nội - Hôm nay cảnh sát tiếp tục khống chế toàn bộ các ngả đường vào{nl}Ðồng Chiêm và bao vây nhà thờ. Con đường lội qua sông cũng bị phong{nl}tỏa. Cảnh sát đứng ở cả hai bên sông và tràn ngập trong làng và đe dọa{nl}sử dụng bạo lực. Một số thanh niên, trung niên phải lánh khỏi làng để{nl}khỏi bị tấn công. Người dân cho biết cảnh sát mặc thường phục rất hung{nl}hăng, cố tình đi lại và gây hấn để có cớ đánh bắt người. Toàn bộ các{nl}giáo dân của làng Ðồng Chiêm bị khống chế trong nhà, rất ít người có{nl}thể ra đường. Một tu sĩ và một nhóm giáo dân từ Hà Nội đi hành hương{nl}Ðồng Chiêm khi vào đến gần cổng nhà thờ liền bị một đám cảnh sát mặc{nl}thường phục ngăn chặn và tấn công vào lúc 10 giờ sáng.
 
Một{nl}tu sĩ bị cảnh sát đánh trọng thương là ông Antôn Nguyễn Văn Tặng thuộc{nl}Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Các tu sĩ và các giáo dân tìm cách liên lạc{nl}với cha Chính-Phó xứ Ðồng Chiêm, Cha Giuse Nguyễn Văn Hữu đã điện báo{nl}cho công an xã An Phú đến giải quyết. Trưởng công an xã đã đến hiện{nl}trường và đòi đưa người này về văn phòng xã để kiểm tra giấy tờ, cha{nl}Hữu ra đưa các tu sĩ và giáo dân về nhà thờ, nhưng công an không cho ai{nl}theo cha vào nhà thờ và bắt mọi người phải trở ra ngoài làng. Cha Hữu{nl}dẫn thầy Tặng và nhóm giáo dân trở ra phía Cầu Xây để ra Nghĩa Ải. Khi{nl}đi đến Cầu Xây, thì chiếc xe chở thầy Tặng và một giáo dân khác lại bị{nl}công an chặn đánh. Các chứng nhân là linh mục và giáo dân tại chỗ cho{nl}biết thầy Tặng bị đánh vết thương đầy mình, bị thương vào mí, mắt, đầu{nl}và mang tai. Thầy bị bất tỉnh và sau đó được đưa vào nhà xứ Nghĩa Ải để{nl}cứu chữa. Một số linh mục đến thăm Ðồng Chiêm, nhưng cũng bị chặn đường{nl}không cho vào và hiện đang tập trung tại nhà thờ Nghĩa Ải.
 
Cho{nl}đến lúc này, các giáo dân vẫn kiềm chế, chưa ai dùng bạo lực để phản{nl}kháng lại bạo lực dã man của nhà cầm quyền. Giáo xứ Thái Hà và Dòng{nl}Chúa Cứu Thế thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội ngay sau đó đã gửi một bản{nl}tường trình vể trường hợp thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng, bị Công an Hà Nội{nl}cướp đường và đánh đập dã man.(SBTN)
{nl}{nl}