80,000 VỤ PHÁ THAI NĂM 2009 Ở SAIGON, 10% VỊ THÀNH NIÊN

@ 23 January 2010 03:14 AM
Tin{nl}Saigon - Tại cuộc hội thảo có tên là Yasmin Lựa chọn mới trong ngừa{nl}thai diễn ra ngày hôm qua tại Việt Nam, Vụ Phó Vụ Sức khỏe sinh sản của{nl}nhà cầm quyền Cộng sản cho biết chỉ riêng tại thành phố Saigon, theo{nl}thống kê trong năm 2009 số phụ nữ nạo phá thai gia tăng với khoảng{nl}80,000 người. Ðáng lo ngại là những năm trước, tỉ lệ nạo phá thai ở{nl}tuổi vị thành niên chiếm 5 đến 7% tổng số vụ nạo phá thai thì năm 2009{nl}đã tăng lên 10%.
 
Bản tin ghi nhận rằng tại{nl}bệnh viện Từ Dũ trong năm 2009 có khoảng 20,000 vụ nạo phá thai, trong{nl}đó 80% người chưa lập gia đình và 40% là trẻ vị thành niên. Tai biến do{nl}nạo phá thai như băng huyết, nhiễm trùng, sót nhau, thủng tử cung ngày{nl}một gia tăng. Theo phân tích trên 300 vụ điều trị vô sinh tại Saigon{nl}trong năm 2009 cho thấy 10% bệnh nhân trong số này đã từng nạo phá thai{nl}trước đó.(SBTN)
{nl}{nl}