HUMAN RIGHTS WATCH TỐ CÁO VIỆT NAM COI THƯỜNG CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ KHI KẾT ÁN CÁC NHÀ BẤT ÐỒNG CHÍNH KIẾN

@ 23 January 2010 03:16 AM
Tin Luân Ðôn - Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã cho{nl}phổ biến bản thông cáo công bố sau phiên xử bốn nhà đấu tranh dân chủ{nl}hôm thứ tư vừa qua tại Saigon. Tổ chức Human Rights Watch cho rằng khi{nl}cầm tù những nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa, nhà cầm quyền Cộng sản Việt{nl}Nam rõ ràng là coi thường các cam kết về nhân quyền đối với ASEAN và{nl}với cộng đồng quốc tế. Theo tổ chức này, thái độ ác cảm của Việt Nam{nl}đối với quyền tự do ngôn luận và các quyền căn bản khác không phải là{nl}một dấu hiệu tốt cho ASEAN mà Việt Nam kể từ nay nắm chức chủ tịch. Xin{nl}nhắc lại là bản Hiến chương của ASEAN buộc các nước thành viên phải{nl}thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. {nl}{nl}{nl}
 
Vào năm ngoái{nl}hiệp hội này cũng đã thành lập một Uỷ ban nhân quyền, một cơ chế được{nl}xem là có tính chất lịch sử. Vụ xử bốn nhà bất đồng chính kiến ở Saigon{nl}đã gây nhiều phản ứng chỉ trích trên thế giới. Phái bộ Liên hiệp châu{nl}Âu ở Việt Nam xem đây là một bước lùi lớn và đáng tiếc, còn tòa đại sứ{nl}Mỹ ở Hà Nội bày tỏ mối quan ngại khi thấy vụ xử này đã không diễn ra{nl}đúng thủ tục pháp lý. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Shawn McHale,{nl}thuộc trường đại học George Washington, bốn nhà bất đồng chính kiến đã{nl}bị tuyên án trên báo chí ngay cả trước khi mở ra phiên xử.
 
Theo{nl}nhà nghiên cứu này, vụ xử nhằm tỏ cho thấy là nhà cầm quyền sẽ không{nl}chấp nhận đa nguyên chính trị, cho dù vào thời đại Internet, Hà Nội{nl}ngày càng khó mà kiểm soát những gì mà người dân đọc và suy nghĩ. Trong{nl}bản thông cáo, Human Rights Watch nhắc lại là trong năm 2009, hàng chục{nl}nhà hoạt động dân chủ, blogger, dân khiếu kiện về đất đai và thành viên{nl}các tổ chức tôn giáo không được công nhận đã bị bắt giam ở Việt{nl}Nam.(SBTN)

{nl}{nl}