MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM ÐÒI THẢ 4 NHÀ DÂN CHỦ VỪA BỊ CỘNG SẢN VIỆT NAM KẾT ÁN TÙ

@ 25 January 2010 09:21 PM
Tin Westminster - SB-TN vừa nhận được một bản lên tiếng của Mạng{nl}Lưới Nhân Quyền Việt Nam về việc cộng sản Việt Nam kết án và cầm tù 4{nl}nhà dân chủ Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và Trần{nl}Huỳnh Duy Thức. Bản lên tiếng viết rằng trong phiên tòa chớp nhoáng và{nl}bất bình thường ngày 20 tháng 1 vừa qua tại Saigon, Cộng sản Việt nam{nl}đã kết án luật sư Lê Công Ðịnh, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, ông Lê Thăng{nl}Long và ông Trần Huỳnh Duy Thức với tội danh hoạt động nhằm lật đổ{nl}chính quyền nhân dân. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam nhận định rằng các{nl}cá nhân trên chỉ đã sử dụng quyền căn bản của người dân được ghi trong{nl}Luật Quốc tế Nhân quyền, và ngay cả trong Hiến pháp của chính nhà nước{nl}cộng sản Việt Nam, để ôn hòa vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền{nl}cho toàn dân Việt Nam, với lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cao độ{nl}rất đáng khâm phục.
 
Trước sự việc nhà cầm{nl}quyền cộng sản Việt Nam càng ngày càng tỏ ra bất chấp lẽ phải, sử dụng{nl}mọi hình thức bạo lực, và đặc biệt là thủ đoạn hình sự hóa các sinh{nl}hoạt chính trị công dân chính đáng, để đàn áp những hoạt động yêu nước{nl}ôn hòa của người dân, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam long trọng lên{nl}tiếng cực lực phản đối việc kết án và cầm tù bất chính của cộng sản{nl}Việt Nam đội với các nhà hoạt động dân chủ yêu nước Lê Công Ðịnh,{nl}Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và Trần Huỳnh Duy Thức; Ðòi hỏi nhà{nl}cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho{nl}4 nhà hoạt động dân chủ yêu nước kể trên cùng rất nhiều nhà hoạt động{nl}dân chủ khác hiện đang bị cầm tù bất chính, và thỉnh cầu các Chính phủ,{nl}Quốc hội các Quốc gia tự do và các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế tạo áp{nl}lực vận động cho các nhà hoạt động dân chủ yêu nước kể trên được tự do,{nl}và được chính thức hoạt động trong khuôn khổ Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế{nl}Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự và Chính Trị của{nl}Liên Hiệp Quốc mà chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gia nhập và cam{nl}kết tôn trọng.(SBTN)
{nl}{nl}