4 BÀI GIẢNG THÁNH LỄ TẠI DCCT SÀIGÒN HIỆP THÔNG VỚI GX. ÐỒNG CHIÊM

@ 25 January 2010 09:47 PM

{nl}
image

{nl}
{nl}
Xin hiệp thông{nl}trong tình tương thân tương ái với các nạn nhân đã bị tấn công và bắt{nl}bớ, đồng thời vẫn sẵn lòng bao dung tha thứ với chính những người đang{nl}chủ trương sử dụng bạo lực.
{nl}
{nl}Tại Ðền Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sàigòn, 38 Kỳ Ðồng, quận 3, Sàigòn,{nl}Thánh Lễ 18g30 chiều ( bài giảng của Lm. Lê Ngọc Thanh, DCCT ) và Thánh{nl}Lễ 20g tối Chúa Nhật 24.1.2010 dành cho người Xa Quê ( bài giảng của{nl}Lm. Lê Quang Uy, DCCT ), đã có thắp nến sáng, hát Kinh Hoà Bình, hiệp{nl}thông cầu nguyện cách đặc biệt cho anh chị em Dân Chúa tại Giáo Xứ Ðồng{nl}Chiêm thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội cách riêng, cho tất cả những người{nl}thành tâm thiện chí trên toàn cõi quê hương Việt Nam yêu dấu đã và đang{nl}bị khủng bố và bách hại vì Sự Thật và Công Lý.
{nl}

Xim xem tiếp tại đây: 
http://huongvedaihoidanchua.net/conduonghoithanh/3566.html