ÐỒNG CHIÊM - THƯ CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN GỞI ANH EM DCCT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

@ 25 January 2010 09:48 PM
Roma, Italy
{nl}24/01/2010

{nl}Anh em thân mến,

{nl}Hôm qua, chúng tôi nhận được thông tin đau buồn từ Việt Nam về một anh{nl}em DCCT, Thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng, 36 tuổi bị đánh đập rất dã man.{nl}Thầy bị đánh trên đường đến thăm giáo xứ Ðồng Chiêm cùng với một số anh{nl}em DCCT và giáo dân sau khi Thánh Giá tại nghĩa trang của giáo xứ Ðồng{nl}Chiêm bị phá hủy. Tình hình trở nên rất căng thẳng. Thầy Tặng bị đánh{nl}bất tỉnh bên vũng máu.{nl}

Những chi tiết về việc phá hủy Thánh Giá và đánh đập Thầy Tặng{nl}đã được đăng tải một cách rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.{nl}

{nl}http://www.catholicnewsagency.com/news/archdiocese_of_hanoi_condemns_savage_beating_of_redemptorist_brother/{nl}

Nhà cầm quyền đã chối trách nhiệm, nhưng sự chối bỏ này đã bị{nl}các Giám mục Việt Nam, các nhân chứng và các phóng viên độc lập vạch{nl}trần. Cha Giám Tỉnh Việt Nam đã xin chúng ta cầu nguyện trong lúc khó{nl}khăn này. Ðây không chỉ là tình trạng căng thẳng đối với các anh em{nl}DCCT Việt Nam nhưng còn đối với nhiều anh chị em giáo dân, đặc biệt là{nl}những anh chị em luôn cộng tác nhiệt thành với anh em DCCT Việt Nam.

Tôi đã bảo đảm với cha Giám Tỉnh Vinh Sơn rằng tất cả anh em{nl}DCCT trên toàn thế giới và những anh chị em giáo dân đang làm việc với{nl}chúng ta sẽ liên đới với anh em Việt Nam, nhất là trong lời cầu nguyện.{nl}Chúng ta đừng quên họ trong lúc cần kíp này.

{nl}Trong Ðức Kitô Cứu Thế,

{nl}Michael Brehl, C.Ss.R.
{nl}Bề trên Tổng Quyền

{nl}xem nguyên văn{nl}{nl}