THƯ HIỆP THÔNG CỦA ANH EM DCCT TRÊN THẾ GIỚI

@ 27 January 2010 03:37 AM

THƯ THỨ NHẤT CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DCCT {nl}

{nl}{nl}Rôma, ngày 22/01/2010 {nl}

{nl}{nl}Cha Giám Tỉnh thân mến,{nl}

Tôi đã đọc được những bài viết về việc thầy Antôn Nguyễn Văn{nl}Tặng bị đánh đập dã man tại Ðồng Chiêm. Tôi có thể hình dung được áp{nl}lực mà cha phải chịu tại Việt Nam và sự nguy hiểm ngày càng gia tăng{nl}phát xuất từ nhà cầm quyền và công an. Chắc chắn cha sẽ ở trong lời cầu{nl}nguyện của tôi và toàn thể nhà Dòng.

Tôi cũng vừa nhận được thư của Hãng thông tấn Fides của{nl}Vatican. Họ muốn tôi phát biểu về sự kiện này… Nếu cha muốn, tôi sẽ xin{nl}cha Gary Ziuraitis đưa tin này lên bản tin Scala của toàn Dòng chúng{nl}ta.

Xin cho tôi biết càng sớm càng tốt. Một lần nữa, cha hãy{nl}biết rằng cha luôn ở trong lời cầu nguyện của chúng tôi nơi đây. Khi{nl}anh em tại Việt Nam đau khổ, chúng tôi cùng đau khổ với anh em. Và{nl}chúng ta tin tưởng vào quyền năng và sự nhân lành của Thiên Chúa sẽ{nl}nâng đỡ chúng ta.

{nl} {nl}{nl}Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả anh em cũng như giáo dân của anh em khỏi mọi hiểm nguy. {nl}

{nl} {nl}{nl}Trong Ðức Kitô Cứu Thế,{nl}

{nl} {nl}{nl}Michael Brehl, C.Ss.R. {nl}


{nl}{nl}{nl}THƯ THỨ HAI CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DCCT {nl}

{nl}{nl}Rôma, ngày 23/01/2010 {nl}

{nl}{nl}Cha Giám Tỉnh và anh em DCCT Việt Nam rất thân mến,{nl}

Mới đây, tôi nhận được những thông tin về các biến cố tại Việt{nl}Nam. Những thông tin này dường như cho thấy một sự khiêu khích và bách{nl}hại có chủ ý của nhà cầm quyền đối với Hội Thánh Công giáo tại Việt{nl}Nam. Việc phá hủy Thánh Giá tại Ðồng Chiêm có vẻ nhằm gây ra sự căng{nl}thẳng trong cộng đồng Việt Nam. Lời cầu nguyện với Kinh Hòa Bình của{nl}Thánh Phanxicô là một cố gắng của cộng đồng Công giáo không phải để đáp{nl}trả bằng bạo lực nhưng bằng hòa bình và cầu nguyện.

Tôi rất buồn khi biết tin Thầy Tặng bị đánh đập dã man. Ðây{nl}là một hành vi bất nhân. Tạ ơn Chúa, Thầy đã không bị bỏ rơi, nhưng{nl}được dân chúng đưa đi cứu chữa và chăm sóc. Lúc này đây, chúng ta hãy{nl}nghĩ đến Thầy và cầu nguyện cho Thầy. Xin Chúa chữa lành và an ủi những{nl}đau đớn của Thầy. Xin Chúa củng cố và gìn giữ tất cả anh em cùng với{nl}anh chị em giáo dân Việt Nam, những người đang bức xúc tột độ về sự bạo{nl}lực và độc ác do nhà cầm quyền gây ra.

Tôi luôn cầu nguyện cho anh em hàng ngày. Xin thông tin liên{nl}tục cho tôi biết tình hình. Xin cho tôi biết về tình hình hồi phục của{nl}thầy Tặng.

{nl}Nguyện xin Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ðấng chuyển cầu rất thần thế, luôn ở{nl}với anh em và bao bọc anh em bằng tình yêu của Thiên Chúa.

{nl}{nl}Trong Ðức Kitô Cứu Thế,{nl}

{nl}Michael Brehl, C.Ss.R. {nl} {nl}


{nl}{nl}THƯ CỦA CHA TỔNG CỐ VẤN DCCT – JUVENTIUS ANDRADE

{nl}{nl}Rôma, ngày 24/01/2010 {nl}

{nl}{nl}Cha Giám Tỉnh và tất cả anh em DCCT Việt Nam thân mến, {nl}

{nl}Chúng tôi rất lo cho nỗi đau đớn mà người Công giáo và anh em DCCT Việt{nl}Nam đang gánh vác. Chúng tôi cầu nguyện cho anh em để có thể vượt qua{nl}những thử thách hiện nay. Ðặc biệt, chúng tôi cầu nguyện cho Thầy Antôn{nl}Nguyễn Văn Tặng để Thầy nhanh chóng hồi phục sức khỏe. cám ơn anh em đã{nl}thông tin kịp thời cho chúng tôi. Chúng tôi luôn hiệp thông với anh em{nl}và sẽ hiệp ý với anh em trong thánh lễ tối nay.

{nl}{nl}Trong sức mạnh của Chúa Cứu Thế, {nl}

{nl}Juventius Andrade, CSsR {nl} {nl}


{nl}{nl}{nl}THƯ CỦA CHA GEORGES DARLIX, DCCT PHÁP

{nl}{nl}Paris, ngày 23/01/2010 {nl}

{nl}{nl}Xin cám ơn cha Giám Tỉnh về những thông tin đến từ Việt Nam. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh em trong cộng đoàn của tôi tại Paris. {nl}

{nl}{nl}Fr. Georges Darlix; C.Ss.R. {nl}


{nl}{nl}{nl}THƯ CỦA CHA MICHAEL A. KELLY, DCCT ÚC

{nl}{nl}Melbourne, ngày 24/01/2010 {nl}

{nl}{nl}Cha Giám Tỉnh thân mến,{nl}

{nl} {nl}{nl}Tôi rất buồn khi nghe tin từ Việt Nam và xin đoan hứa với cha rằng, lúc này đây tôi sẽ nâng đỡ anh em bằng lời cầu nguyện. {nl}

{nl}{nl}Thân mến,{nl}

{nl} {nl}{nl}Michael, CSsR{nl}

{nl}{nl}(Rev. Dr Michael A. Kelly, CSsR
{nl}{nl}Lecturer and Postgraduate Coordinator
{nl}{nl}Yarra Theological Union
{nl}{nl}98 Albion Rd. (POB 79)
{nl}{nl}Box Hill
{nl}{nl}Vic. 3128
{nl}{nl}Phone: (03) 9890 3771
{nl}{nl}Fax: (03) 9890 1160
{nl}{nl}Email: m.kelly@ytu.edu.au
{nl}{nl}Mobile: 0408 556761)

{nl} {nl}{nl}{nl}LM. Joseph chuyển ngữ

(source: http://www.dcctvn.net/zzweb/99904ht.html)
{nl}{nl}{nl}