HÌNH ÐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN 24/1/2010 TẠI DCCT SAIGON

@ 27 January 2010 03:41 AM
{nl}xem tiếp ở Web Site Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam...
(http://www.dcctvn.net/)