BÁO CÁO VIÊN NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC ÐẾN VIỆT NAM

@ 27 January 2010 04:59 PM
Tin{nl}Hà Nội - Sau nhiều lần từ chối và phản đối, hôm nay nhà cầm quyền Cộng{nl}sản Việt Nam bất ngờ cho biết sẽ mời 3 chuyên gia độc lập và báo cáo{nl}viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ đến Việt Nam trong{nl}năm 2010. Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Bùi Thanh Sơn cho{nl}biết Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc{nl}tức UNDP sẽ tổ chức hội thảo quốc tế Việt Nam và các cơ chế Liên Hiệp{nl}Quốc về nhân quyền. Họ Bùi cho hay Cộng sản Việt Nam sẵn sàng hợp tác{nl}với các báo cáo viên đặc biệt, chuyên gia độc lập được bổ nhiệm theo cơ{nl}chế này. Nhân dịp trình bày báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ về việc{nl}thực hiện quyền con người tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng 5 năm ngoái, Hà{nl}Nội cho rằng đã chuyển lời mời đến 5 báo cáo viên đặc biệt và chuyên{nl}gia độc lập về các lĩnh vực như quyền lương thực, giáo dục, sức khỏe,{nl}về tác động của nợ nước ngoài đối với việc hưởng thụ quyền và về nhân{nl}quyền và đói nghèo. Bây giờ Việt Nam mới chuyển lời mời thăm Việt Nam{nl}đến chuyên gia độc lập về các vấn đề thiểu số.
 
Riêng{nl}trong năm 2010, sẽ có 3 chuyên gia độc lập và báo cáo viên đặc biệt sẽ{nl}đến Việt Nam làm việc. Năm 2009 và đầu năm 2010 đánh dấu một năm sôi{nl}động của Việt Nam trong việc đàn áp những nhà tranh đấu cho Dân Chủ và{nl}nhân quyền đã gặp nhiều chỉ trích trong thời gian qua. Hiện chưa có{nl}phản ứng từ phía các tổ chức về nhân quyền trước lời tuyên bố này từ{nl}phía Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}