ÐỨC HỒNG Y PHẠM MINH MẪN LÊN TIẾNG TỐ CÁO CHÍNH SÁCH ÐẤT ÐAI TẠO BẤT CÔNG

@ 28 January 2010 07:16 AM
Tin Saigon - Sau khi những vị trong Hội đồng Giám mục Việt Nam im{nl}lặng trong một thời gian dài, mới đây nhất đức Hồng Y Gioan Baotixita{nl}Phạm Minh Mẫn của giáo phận Saigon đã trả lời một cuộc phỏng vấn, và{nl}cho rằng việc xóa tư hữu về đất đai dẫn tới tình trạng lạm dụng và bất{nl}công ở Việt Nam. Ðức Hồng Y Tổng giám mục đã trả lời một số câu hỏi{nl}phỏng vấn của báo Công giáo Pháp La Croix qua email, trong đó ông nói{nl}chủ trương của ông trong quan hệ với nhà nước Cộng sản Việt Nam là đối{nl}thoại và hợp tác trên căn bản sự thật và công ích.
 
Tuy{nl}nhiên ông đề cập thẳng tới chính sách đất đai của nhà nước, khi viết{nl}rằng cơ chế pháp luật Việt Nam sau năm 1975 đã xoá quyền tư hữu của{nl}người dân. Thực tế cho thấy điều đó mở đường cho nhiều lạm dụng, bất{nl}công và bất ổn ngày càng lan rộng trong xã hội. Ông nói các Giám mục kể{nl}cả bản thân ông, đều đã có đề nghị sửa đổi luật lệ với nhà nước Cộng{nl}sản Việt Nam trước tình hình bất công và bất ổn kéo dài rộng khắp,{nl}nhưng hiện nay chưa thấy kết quả cụ thể. Lý do chính có lẽ là chưa có{nl}sự thống nhất trong hệ thống Nhà Nước.
 
Tranh{nl}chấp đất đai và tài sản của Giáo hội là chủ đề chính trong một số vụ{nl}đụng độ giữa giáo dân Công giáo với Công an nhà nước trong thời gian{nl}gần đây. Những vụ như Tòa Khâm sứ cũ hay Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý,{nl}Ðồng Chiêm, và mới đây nhất là tại giáo xứ Cồn Dầu tại Ðà Nẵng.(SBTN){nl}{nl}