HIỆU TRƯỞNG MUA DÂM BỊ KÊU ÁN 126 THÁNG TÙ

@ 29 January 2010 04:55 AM
Tin{nl}Hà Giang - Như tin SB-TN đã loan, Viên hiệu trưởng trường trung học phổ{nl}thông Việt Lâm huyện Vĩ Xuyên tỉnh Hà Giang là ông Sầm Ðức Xương, đã{nl}nhận án 126 tháng tù sau khi phiên phúc thẩm xử kín vụ án động trời kết{nl}thúc hôm thứ sáu lúc 1 giờ chiều. Ông Xương bị cáo buộc mua dâm nhiều{nl}lần với nữ sinh Nguyễn Thị Hằng từ cuối tháng 8 năm 2008, lúc Hằng còn{nl}chưa thành niên. Bị cáo lợi dụng tình trạng học hành kém cỏi vì ham{nl}chơi của Hằng, ép mua dâm lần đầu tại văn phòng với giá 1 triệu đồng.{nl}Sau đó người nữ sinh còn giới thiệu thêm nhiều bạn nữ sinh cho hịêu{nl}trưởng, và bị cáo đã nhiểu lần quan hệ tình dục và trả tiền cho tất cả{nl}9 nữ sinh, không kể nhiều học sinh khác nữa do những em này giới thiệu{nl}để được tiền môi giới. Những tin tức này đã bị báo chí trong nước phanh{nl}phui.
 
Trong phiên tòa hai nữ sinh đã khai ra{nl}một danh sách đen gồm những cán bộ cao cấp của Cộng sản Việt Nam cũng{nl}đã tham gia vào các cuộc mua dâm này, nhưng danh sách này không được{nl}công bố. Vào sáng nay có tin ông Hiệu trưởng họ Sầm đã khai trước tòa{nl}là ông ta bị bất lực đã 3 năm qua, và không thể can dự vào những chuyện{nl}mua dâm như bị tố cáo. Những nhân vật nằm trong danh sách đen khi bị{nl}báo chí thẩm vấn, cũng tỏ vẻ không lo ngại và nói cứ để cho vụ án tiến{nl}hành. Ðiều này cho thấy các cán bộ cao cấp vẫn bình chân như vại vì{nl}biết rằng tòa án Cộng sản sẽ chẳng làm được gì đối với họ.(SBTN)
{nl}{nl}