BỊ ÐẤU TỐ SAU KHI TRẢ LỜI BÁO CHÍ NGOẠI QUỐC

@ 30 January 2010 07:23 PM
Tin{nl}Ðồng Tháp - Hôm qua cũng có tin nhà cầm quyền thuộc xã Long Thuận,{nl}huyện Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp phối hợp để hình thành một cuộc đấu tố{nl}các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống tại chùa Bửu Long Tự. Một{nl}chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống là ông Trần Hoài Ân từ vùng{nl}đồng bằng sông Cửu Long đã lên tiếng về hành động sử dụng bạo lực này,{nl}khi cho biết ông và một số đồng đạo khác bị mời ra trước đại diện nhà{nl}cầm quyền cùng lực lượng công an và đám đông do họ huy động, để nghe{nl}phê phán về những bài viết gởi nhà nước và lời phát biểu với các đài{nl}phát thanh quốc tế yêu cầu tự do tôn giáo. Ông cho biết địa điểm đấu tố{nl}là tại chùa Bửu Long Tự xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp.{nl}Họ đã cho là những người này đã từng làm văn bản phản kháng nhà nước{nl}rồi phổ biến ra ngoại quốc, nói chuyện và phát biểu truớc các đài phát{nl}thanh hải ngoại, rồi ngay cả tập hợp đồng đạo các nơi tới để tuyên{nl}truyền xuyên tạc.
 
Khi những người bị đấu tố{nl}muốn lên tiếng thì họ khong cho, chỉ dùng những nguời của phe họ để tố{nl}khổ, nói xấu và bêu tội không cho phép biện bạch những điều mà họ cáo{nl}buộc. Buổi đấu tố này được chủ tọa bởi ông chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc{nl}huyện Hồng Ngự, với lực lượng an ninh của huyện, công an của xã và tất{nl}cả các viên chức lên đến sáu bảy chục người, trong đó có cả thư ký Ban{nl}Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo xã tức là Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo{nl}của nhà nước, đã đòi phải thẳng tay trừng trị các tín đồ Phật Giáo Hòa{nl}Hảo truyền thống. Ông Ân kết luận rằng Phật Giáo Hòa Hảo đã bị nhà nước{nl}Việt Nam dựng lên một giáo hội quốc doanh, giống như các tôn giáo khác{nl}đều bị chung trong cái tình trạng như thế, là dựng lên một giáo hội rồi{nl}đưa người của đảng lồng vô để lãnh đạo giáo hội đó để thể hiện mọi điều{nl}kiện, mọi yêu cầu của đảng.(SBTN)
{nl}{nl}