3 sinh viên Công giáo Vinh ở Hà Nội đến thăm Ðồng Chiêm bị công an đánh đập và bắt đi

@ 30 January 2010 07:34 PM
HÀ NỘI - Thông tin chúng tôi mới nhận được cho biết hồi 11h30 đêm{nl}30/1/2010, công an Hà Nội đã dẫn anh Antôn Trần Văn Sơn về phòng trọ để{nl}lục soát phòng trọ và đồ đạc. Tiếp theo đó, công an đã chụp ảnh, quay{nl}phim những phòng ở của sinh viên này, đồng thời bắt đi tiếp hai người ở{nl}cùng phòng với anh Sơn.

Sau đây là Tuyên cáo phản đối bắt người trái phép của Cộng Ðoàn Vinh tại Hà Nội:


{nl}{nl}