KHỐI NHƠN SANH ÐẠO CAO ÐÀI CHIA SẺ ÐẠO NẠN CÙNG GIÁO XỨ ÐỒNG CHIÊM

@ 31 January 2010 04:26 PM
Tin{nl}Tây Ninh - Khối Nhơn sanh đạo Cao Ðài vừa gửi một lá thơ đề ngày 26{nl}tháng giêng để chia sẻ đạo nạn cùng giáo xứ Ðồng Chiêm, sau khi giáo{nl}dân và các tu sĩ nơi này đã bị Công an đàn áp và đánh đập nhiều người{nl}đến bị thương. Trong lá thơ ký tên Chánh trị sự Hứa Phi đại diện cho{nl}khối, viết rằng đạo nạn của Giáo Xứ Ðồng Chiêm ở Hà Nội cũng như đạo{nl}nạn của các Tăng Ni sinh Tu Viện Bát Nhã Bảo Lộc tỉnh Lâm Ðồng; của{nl}Thánh Thất Ðịnh Quán Ðạo Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh tỉnh Ðồng Nai; của{nl}chùa Hưng An Tự Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang là một Ðạo nạn chung{nl}của tất cả các Tôn giáo hiện nay trên đất nước Việt Nam. Thánh giá là{nl}một biểu tượng Ðức Tin của Tín Hữu Ki Tô Giáo, chỉ những người không{nl}tôn trọng Tôn Giáo mới hành động như hiện tại ở Ðồng Chiêm.
 
Lá{nl}thơ viết rằng nỗi thống khổ của giáo dân Ðồng Chiêm cũng chính là nỗi{nl}đau khổ của đạo Cao Ðài. Mặc dầu hình thể Tôn giáo có khác nhau theo{nl}từng thời kỳ khai đạo, nhưng tâm linh thì chỉ có một, đồng nhứt thể. Lá{nl}thơ viết xin thay mặt cho hàng triệu tín đồ Ðạo Cao Ðài Tòa Thánh Tây{nl}Ninh, xin chân thành chia xẻ nỗi đau thương mất mát của mọi người khi{nl}phải đối diện với một sự thật quá đau buồn ngoài sức tưởng tượng của{nl}con người. Hôm nay quyền lực của đời đã bóp méo, đè bẹp, dìm tôn giáo{nl}như một thứ xấu xa cần phải bị tiêu diệt. Ðiều đó chứng tỏ cho mọi{nl}người thấy và hiểu được đạo đức của một xã hội suy đồi đến tột cùng.{nl}Ðứng trước Ðạo nạn chung của các nền Tôn giáo hiện nay, không ai khỏi{nl}ngậm ngùi xúc động trước tình cảnh tang thương giữa con người Việt Nam{nl}với nhau mà không chút xót thương.(SBTN)
{nl}{nl}