QUỐC TẾ LO NGẠI CHO SỐ PHẬN NGƯỜI HMONG LÀO

@ 3 February 2010 12:04 AM
Tin Luân Ðôn - 18 tổ chức nhân quyền quốc tế trong đó có Ân Xá{nl}Quốc Tế và Human Rights Watch, yêu cầu chính phủ Lào cho tiếp xúc với{nl}4500 người Hmong bị Thái Lan trục xuất về Lào hồi cuối tháng 12 vừa{nl}qua. Trong một bức thư gởi chủ tịch nhà nước Cộng sản Lào Choummaly{nl}Sayasone, 18 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cho biết họ rất quan{nl}ngại về an ninh cho những người thuộc sắc tộc thiểu số Hmong, bị Thái{nl}Lan trục xuất về Lào giữa Giáng Sinh và Tết Dương lịch vừa qua. Các tổ{nl}chức nhân quyền kêu gọi phải đưa tất cả người tỵ nạn sang một nước thứ{nl}ba, trong đó có 158 người Hmong đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tỵ{nl}nạn nhưng vẫn bị dẫn độ về Lào.
 
Tổ chức Ân Xá{nl}Quốc Tế nhắc lại là trong những đợt hồi hương cưỡng bách trước đây,{nl}nhiều người Hmong đã gặp khó khăn với chính quyền Lào, do vậy các tổ{nl}chức nhân quyền kêu gọi chủ tịch Lào để cho Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp{nl}Quốc và các hiệp hội hoạt động nhân đạo được tự do tiếp xúc với người{nl}Hmong hồi hương để yên tâm là họ không bị sách nhiễu. Amnesty{nl}International thẩm định có nhiều vụ thủ tiêu, tra tấn và giam cầmọ{nl}trong các đợt hồi hương trước.(SBTN)
{nl}{nl}