1 NHÀ VĂN NỮ GỐC VIỆT XUẤT BẢN SÁCH THIẾU NHI

@ 3 February 2010 12:06 AM
Tin New York - Một nhà văn nữ gốc Việt vừa có tác phẩm được tạp{nl}chí Publishers Weekly giới thiệu sách trong tuần. Nhà văn nữ Chiêu Anh{nl}Urban đã có tác phẩm viết cho trẻ em nhan đề Trận Mưa Màu Sắc bán trên{nl}mạng Amazon, với giá 8.95 Mỹ Kim nếu mua qua mạng. Tác phẩm được minh{nl}họa bởi Viviana Garofoli, sách do nhà Sterling Children Book xuất bản,{nl}dự tính phát hành là tháng 4 nhưng có thể đặt mua trước ở Amazon. Tuần{nl}báo Publishers Weekly giới thiệu trên ấn bản của tuần lễ vừa qua và cho{nl}rằng sách này thích hợp cho trẻ em từ 3 tới 5 tuổi, và gọi tác phẩm này{nl}là một cuốn sách thu hút độc giả.
 
Ðược biết{nl}tác giả Chiêu Anh Urban là con gái của nhà thơ Viên Linh, lúc rời{nl}Saigon năm 1975 chỉ mới 5 tuổi. Nhà văn Viên Linh hiện là chủ nhiệm{nl}kiêm chủ bút tuần báo Khởi Hành, một tờ báo văn học có trụ sở tại Quận{nl}Cam nhưng phát hành qua bưu điện tới nhiều quốc gia trên thế{nl}giới.(SBTN)
{nl}{nl}