SUY NGHĨ DÂN CHỦ TRỞ THÀNH ÐIỀU NGUY HIỂM TẠI VIỆT NAM

@ 4 February 2010 03:26 AM
Tin{nl}Luân Ðôn - Cũng liên quan đến Việt Nam, tạp chí Anh Quốc The Economist{nl}số ra tuần này đã viết một bài với tựa đề: Lòng tin nguy hiểm bên trên{nl}tiểu tựa Học bổng ở nước ngoài, phiền toái ở trong nước. Bài báo tìm{nl}hiểu về cuộc đàn áp những tiếng nói không lọt tai đối với nhà cầm quyền{nl}Cộng sản Việt Nam đang diễn ra trong nước và ghi nhận rằng những người{nl}bị truy bức đã từng du học ở ngoại quốc. The Economist nêu lên trước{nl}tiên trường hợp giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một trong ba người khởi xướng{nl}trang blog Bauxite, từ trung tuần tháng giêng hầu như ngày nào cũng bị{nl}công an mời lên thẩm vấn. Tuần báo này nhắc lại là trang blog này chỉ{nl}trích việc Trung Cộng khai thác bauxite ở Việt Nam, và giáo sư Nguyễn{nl}Huệ Chi đã có những quan hệ tốt với đồng nghiệp ngoại quốc.
 
Vào{nl}năm 2000, ông đã trải qua một thời gian tại Ðại Học Massachusetts, Hoa{nl}Kỳ. Theo bài báo, vì hệ thống đại học và sau đại học Việt Nam chưa đáp{nl}ứng được nhu cầu trong nước, cho nên việc đi học ở các đại học Phương{nl}Tây được đánh giá cao. Có điều những người được đi học lại có nguy cơ{nl}trở thành nạn nhân đàn áp chính trị. Tạp chí Anh nêu lại bản án ngày 20{nl}tháng giêng vừa qua ở Saigon, theo đó luật sư Lê Công Ðịnh 41 tuổi, và{nl}thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, 26 tuổi đã bị từ 5 đến 7 năm tù, vì bảo vệ{nl}dân chủ đa nguyên. Lê Công Ðịnh có bằng cấp luật ở Hoa Kỳ, còn Nguyễn{nl}Tiến Trung đậu bằng thạc sĩ ở Pháp. The Economist thắc mắc là chưa rõ{nl}tại sao Việt Nam lại thực hiện chiến dịch đàn áp như hiện nay. Một số{nl}người giải thích đó là do sự căng thẳng trước Ðại hội Ðảng tổ chức vào{nl}năm tới đây. Một số người khác thì nói đến một cuộc đối đầu trong bộ{nl}chính trị giữa phe thân Trung Cộng và phái thân Tây phương.
 
Trong{nl}phần kết luận, The Economist cho là việc cởi mở chính trị ở Việt Nam{nl}không khác gì thị trường chứng khoán lúc trồi lúc sụt. Có điều tác giả{nl}bài báo nhân thấy là xu hướng phản kháng hiện nay có thể gia tăng, tuy{nl}là một cách khiêm tốn. Vì cho đến khi nào mà hệ thống giáo dục Việt Nam{nl}còn thúc đẩy những thành phần ưu tú trẻ ra học ở ngoài thì họ sẽ trở về{nl}nước với ảnh hưởng tư tưởng Phương Tây.(SBTN) {nl}{nl}