HOA KỲ MUỐN ÐỐI THOẠI VỀ NHÂN QUYỀN VỚI VIỆT NAM

@ 4 February 2010 03:27 AM
Tin Hà Nội - Theo các hãng thông tấn quốc tế loan tin Ðại sứ Hoa{nl}Kỳ tại Việt Nam là Michael Michalak, cho rằng tại Việt Nam vấn đề nhân{nl}quyền đang gặp điểm mà ông ví như gai nhọn. Theo ông chỉ có đối thoại{nl}là cách thức để giải quyết vấn đề, chứ không phải sử dụng những biện{nl}pháp mạnh. Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo nhân dịp năm mới âm{nl}lịch, ông đại sứ Hoa Kỳ cho rằng ông không rõ có phải đây là khởi đầu{nl}của một xu hướng mới hay không, tuy nhiên ông hy vọng không phải như{nl}thế và đó cũng là lý do để tiếp tục cuộc đối thoại đã có lâu nay. Trong{nl}năm qua Hoa Kỳ đưa ra những thông cáo bày tỏ quan ngại về việc Hà Nội{nl}bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến, cũng như nổ lực hạn chế truyền{nl}thông, đối xử với nhóm tăng sinh Bát Nhã ở Lâm Ðồng. Theo đại sứ{nl}Michala, thì Hoa Kỳ đã tổ chức những cuộc đối thoại về vấn đề nhân{nl}quyền thường kỳ với phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đến lúc này{nl}Hoa Kỳ muốn tiếp tục những cuộc đối thoại như thế để xem có thể đạt{nl}được những tiến triển gì thêm không.

Báo chí trong nước thì dấu nhẹm{nl}tin này và chỉ nói về việc Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác quốc phòng{nl}với Việt Nam, và trích lời ông Michalak nói đã có nhiều thành tựu hợp{nl}tác trên các lãnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục cũng như{nl}quốc phòng giữa hai nước.
 
Hiện nay về quốc{nl}phòng, Mỹ và Việt Nam trao đổi chương trình hợp tác trên 3 lãnh vực bao{nl}gồm hợp tác về giáo dục, đào tạo tiếng Anh trong quân đội, trợ giúp{nl}nhân đạo, cứu trợ thảm họa và hợp tác trong lãnh vực quân y. Cùng với{nl}việc gia tăng số sinh viên Việt Nam sang học tập tại Mỹ, Ðại sứ cũng{nl}bày tỏ khả năng hợp tác tăng số lượng sinh viên quân sự Việt Nam sang{nl}Mỹ học tập. Hà Nội cũng loan tin có thể Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary{nl}Clinton sẽ sang Việt Nam trong dịp hội nghị các nước ASEAN sắp tới, mà{nl}Cộng sản Việt Nam đang là chủ tịch luân phiên của khối này.(SBTN)
{nl}{nl}