BA LAN TỔ CHỨC NGÀY TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI VIỆT NAM

@ 5 February 2010 06:05 AM
Tin{nl}Warsaw - Hôm nay Giáo Hội công giáo Ba Lan tổ chức ngày toàn quốc Ba{nl}Lan hiệp thông cầu nguyện cho những người công giáo bị bách hại tại{nl}Việt Nam. Linh mục Stanislaw Tasiemski chuyên trách Châu Á về Việt Nam{nl}của thông tấn xã công giáo Ba Lan trực thuộc hội Tổng Giám Mục Ba Lan{nl}cho biết chiến dịch hiệp thông này được thực hiện là vì Ba Lan là nước{nl}đã từng trải qua thể chế cộng sản, nên chính người Ba Lan hiểu rõ mọi{nl}hạn chế do thể chế cộng sản chụp lên, ví dụ như không được công nhận tư{nl}cách pháp nhân và những thiệt thòi khác khởi nguồn từ việc xâm phạm{nl}quyền tự do tín ngưỡng. Chiến dịch không mang tính ồn ào, không thể{nl}hiện ngoài đường phố, nhưng sẽ được nói tới tại tất cả các nhà thờ.{nl}Việt Nam sẽ lại được nhắc lại trong các lễ mi-sa.

Ngài cho biết những{nl}tin tức về những gì đang xảy ra tại Việt Nam khiến mọi người vô cùng{nl}quan tâm. Giáo hội Ba Lan muốn các chính trị gia hành động hiệu quả{nl}trong việc gây áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, để Hà Nội{nl}phải hiểu rằng tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo là điều kiện tồn{nl}tại trên chính trường quốc tế. Ngài nói trước đây Ba Lan là một quốc{nl}gia Cộng sản, nên cũng có những tình trạng tương tự, nhưng ở Việt Nam{nl}thì tình thế trắc trở hơn nhiều, người công giáo bị trù dập mạnh mẽ{nl}hơn.
 
Ba Lan từ 20 năm nay đã được hưởng tự{nl}do, và ngài hy vọng rằng tự do cũng sẽ tới với người công giáo tại Việt{nl}Nam để người công giáo được tự do hành đạo. Thế giới trông chờ giáo dân{nl}Việt Nam làm chứng cho đức tin, thực hành Kinh thánh ngay tại châu lục{nl}của mình.(SBTN) {nl}{nl}