Giáo Xứ Chúa Kitô Vua ở Fort Worth thắp nến cầu nguyện hiệp thông với giáo xứ Ðồng Chiêm

@ 10 February 2010 07:55 AM
§ Nguyễn Diễm Trang{nl}

FORT WORTH, Texas -- Bầu khí hân hoan của những{nl}ngày khai mạc Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam dường như bị phá vỡ bởi{nl}sự kiện đau lòng tại Ðồng Chiêm, khi mà Thánh Giá Chúa bi đập phá bởi{nl}bọn côn đồ ngang ngược! Ðó không chỉ là nỗi đau của giáo xứ Ðồng Chiêm{nl}mà còn là niềm đau chung của con cái Chúa khi mà biểu tượng cao quý{nl}nhất của niềm tin chúng ta bị tháo gỡ xuống!

{nl}{nl}

Ðể chia sẻ những đau thương mà con cái Chúa ở Ðồng Chiêm đang gánh{nl}chịu, giáo xứ Chúa Kitô Vua, Fort Worth, Texas đã tổ chức giờ chầu{nl}Thánh Thể và thắp nến cầu nguyện cho gx Ðồng Chiêm cũng như Giáo Hội Mẹ{nl}Viêt Nam vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 7 tháng 2 năm 2010 vừa qua. Tuy{nl}bận rộn chuẩn bị đón tết và cũng nhằm vào ngày “Super Bowl”, thế nhưng{nl}bà con đã đến tham dự chật ních ngôi Thánh Ðường. Ðặc biệt, chúng tôi{nl}thấy có sự hiện diện của đài SBTN, báo Bút Việt, một số vị đại diện cho{nl}các giáo xứ lân cận. Sau cùng, hình ảnh dễ thương đáng ghi nhớ nhất là{nl}của các em học sinh trường giáo lý việt ngữ Ðaminh Saviô.

{nl}

Khai mạc giờ chầu, Cha chánh xứ Louis Phạm Hữu Ðộ đã dẫn Cộng Ðoàn{nl}vào bầu khí cầu nguyện bằng việc cung kính đặt Mình Thánh Chúa trong{nl}Mặt Nhật Hào Quang trên Bàn Thờ để cùng nhau thờ lạy Chúa, hát suy tôn{nl}Thánh Thể. Cộng Ðoàn cùng nhau lần chuỗi Năm Sự Sáng để xin Mẹ “đoái{nl}thương xem nước Việt Nam, trời u ám nước non điêu tàn…”. Sau cùng là{nl}nghi thức thắp nến suy tôn Thánh Giá, hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ{nl}với giáo xứ Ðồng Chiêm. Mọi người đặt nến của mình vẽ nên hình Thánh{nl}Giá để nhắc nhở mọi người đây là biểu tượng cao quý và thánh thiêng{nl}nhất của niềm tin Kitô hữu. Chúng ta tôn vinh Thánh Giá thay cho những{nl}người đang cố tình đập đổ Thánh Giá và đánh phá niềm tin Kitô giáo.

{nl}

Lời hát “Kinh Hòa Bình” được cất cao khi mọi người cùng nắm tay nhau{nl}để xin Chúa “hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu{nl}thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào{nl}nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Và sau cùng là lời kêu{nl}van tha thiết của đoàn con cái Mẹ: “Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an,{nl}đưa Việt Nam qua phút nguy nan”

{nl}

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những anh chị em chúng con nơi{nl}quê nhà đang chịu thử thách nặng nề về Ðức Tin. Xin cho những anh chị{nl}em đó luôn biết nhìn lên Thánh Giá Chúa và kiên trì giữ vững Ðức Tin{nl}trong mọi nghịch cảnh. Xin cho họ luôn ý thức được rằng đàng sau Thánh{nl}Giá là hào quang Phục Sinh Chúa dành sẵn cho những ai can đảm chịu đựng{nl}gian nan thử thách vì Chúa và vì Giáo Hội Ngài.

{nl}

Sau cùng, giáo xứ chúng con xin được chia sẻ nỗi đau với Ðồng Chiêm qua ca khúc "Ðồng Chiêm ơi!" vừa được anh Nguyên Hạnh sáng tác:

{nl}

DongChiemOi_NguyenHanh.jpg

{nl}

Nguyễn Diễm Trang

(source: http://danchuausa.net/hiep-thong/giao-xu-chua-kito-vua-o-fort-worth-thap-nen-cau-nguyen-hiep-thong-voi-giao-xu-dong-chiem/)

{nl}{nl}