MỘT TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ YÊU CẦU LIÊN HIỆP QUỐC CAN THIỆP

@ 11 February 2010 08:39 AM
Tin{nl}Hoa Thịnh Ðốn - Một tổ chức phi chính phủ của người Việt hải ngoại là{nl}VOICE, vừa nộp đơn cho Nhóm Ðặc Trách Chống Giam Giữ Vô Cớ của Liên{nl}Hiệp Quốc, yêu cầu can thiệp đòi Việt Nam trả tự do cho 10 người hoạt{nl}động chính trị bị kết án gần đây. VOICE là tên viết tắt của Vietnamese{nl}Overseas Initiative for Conscience Empowerment, dịch là Sáng Kiến Thể{nl}Hiện Lương Tâm Người Việt Hải Ngoại, oạt động tại Mỹ từ năm 2007. Thông{nl}cáo của luật sư Trịnh Hội là thành viên sáng lập tổ chức, nói lá đơn{nl}của VOICE nhằm phản ảnh việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam{nl}và kết án tù 10 nhà dân chủ gần đây là thiếu căn bản luật pháp và vi{nl}phạm luật quốc tế. Theo VOICE, trước đó nhóm đặc trách của Liên Hiệp{nl}Quốc đã tuyên bố việc Hà Nội bắt giam 6 người trong 10 nhà hoạt động bị{nl}bắt mà không đem ra xét xử là vô cớ. {nl}{nl}{nl}
 
Thông{nl}cáo viết, bất chấp luật lệ quốc tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã{nl}làm ngơ và tiếp tục giam cầm họ cho đến tháng 10 năm 2009 và tháng{nl}giêng năm 2010 khi cả 10 người bị đem ra xét xử. Nói chuyện với BBC,{nl}đại diện của VOICE tại Úc là ông Ðoàn Việt Trung, cho biết tổ chức này{nl}tranh đấu cho 10 tù nhân là các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Túc,{nl}Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Kim Nhàn, Ngô Quỳnh, Phạm Văn{nl}Trội, Phạm Thanh Nghiên, Trần Ðức Thạch và Vũ Văn Hùng. Tổ chức này đã{nl}đưa ra lập luận pháp lý để chứng minh với ủy ban là Hà Nội đã vi phạm{nl}luật quốc tế. Ủy ban sẽ xem xét lá đơn và nếu họ quyết định đi tiếp, họ{nl}sẽ viết thư chính thức cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu có phản hồi,{nl}để họ ra kết luận. Khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc nếu có, chỉ mang tính{nl}chất gây áp lực cho công luận, chứ không có tính ràng buộc.(SBTN)
{nl}{nl}