VỤ VEDAN VẪN CHƯA CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT

@ 14 February 2010 11:46 PM
Tin Saigon - Một trong những vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng{nl} nhất, tiếp diễn dai dẳng nhất ảnh hưởng đến đông đảo cư dân ở nhiều {nl}địa phương, là vụ công ty Vedan xả nước thải độc hại làm chết dòng sông{nl} Thị Vải. Cho tới giờ, sau hơn 10 năm lãnh hậu quả ô nhiễm nghiêm trọng{nl} vì một công ty vô trách nhiệm gây phương hại nặng về môi trường và {nl}kinh tế cho rất nhiều nông dân tại các tỉnh Ðồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu {nl}và vùng Cần Giờ, thì giới chân lấm tay bùn bị thua thiệt ấy vẫn tiếp {nl}tục mỏi mòn trông đợi Công ty cổ phần hữu hạn Vedan thực hiện trách {nl}nhiệm bồi thường của mình. Mặc dù kết luận giám định của Viện Môi trường{nl} và Tài nguyên cùng các cơ quan khoa học liên hệ cho thấy Vedan gây {nl}khoảng 89% ô nhiễm tại khu vực sông Thị Vải, nhưng Tổng Giám đốc Vedan {nl}Việt Nam là ông Yang Kun Hsiang biện minh rằng sông Thị Vải đã ô nhiễm {nl}từ trước khi có nhà máy Vedan tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Ðồng{nl} Nai, nghĩa là nguồn nước thải từ các khu công nghiệp địa phương cũng {nl}góp phần biến nước sông này thành dòng sông chết, chứ vấn đề không thể {nl}do một mình Vedan gây ra. Do đó theo Vedan, tỷ lệ 89% như kết luận giám{nl} định vừa nói là chưa thuyết phục.
 
 Sau hơn 10 {nl}năm người nông dân ở các địa phương góp phần làm giàu cho Vedan, nhiều {nl}người đã rất bất mãn nhưng đến nay cũng chưa được hỗ trợ đồng nào. Giữa{nl} lúc Vedan khẳng định là đã tiến hành công trình khắc phục ô nhiễm với {nl}tổng chi phí, cho tới giờ, trên 33 triệu đô-la, cũng như đang ra sức {nl}thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, thì ngày càng có nhiều người dân {nl}tố cáo các nhà máy sơ chế mì tươi của Vedan tại Hà Tĩnh, Gia Lai, Bình {nl}Thuận, Bình Phước đang gây ô nhiễm môi trường đáng ngại, ảnh hưởng đến {nl}cuộc sống của họ. Việc Vedan có thái độ câu giờ khiến nông dân không {nl}còn thiết tha với sản phẩm của Vedan, Hiện các hội nông dân đang thống {nl}kê lại mức thiệt hại để có được tài liệu chính xác rồi chuyển những {nl}thông tin đó cho Vedan nhưng họ chưa đồng ý, và chỉ tuyên bố là qua Tết{nl} sẽ có buổi làm việc với bộ Tài nguyên và Môi trường thêm một lần {nl}nữa.(SBTN)
{nl}{nl}